torsdag 29 oktober 2009

Stig Malm talade för starkare politik för småföretagare

Vid S-kongressen intog Stig Malm talarstolen alldeles nyss. Förre LO-ordföranden och ombudet från Solna/Stockholms län talade om hur socialdemokraterna måste blir mycket bättre och mycket tydligare med politiken för småföretagarna.

"I undersökningar har både vänsterpartiet och miljöpartiet en politik som får bättre betyg av småföretagen" poängterade Stig Malm och manade till socialdemokratisk förbättring.

Han lyfte exemplet med arbetsgivareinträdet i sjuklönesystemet kan ställa till stora problem. En motion om det från Solna kommer att behandlas på lördagen. I motionen skriver Thomas Longhi:
Det finns fler områden där en reformering av systemet är viktig. För mycket små företag kan läget vara att omsättningen räcker till att täcka en lön. Med nuvarande system tvingas företaget i praktiken bära dubbla löner under en sjukdomsperiod; den anställdes samt vikariens
Just nu är företagandet i verkligt fokus från kongressens talarstol. Bland annat lyfter ombuden hur småföretagarnas trygghetssystem ska stärkas. Hör nu Sofi Bringsaas som är uppe och talar om stöd för unga att starta-eget.

Att (S)-kongrssen är viktigt och kanske till om med en milstolpe för socialdemokratisk politik för småföretagen märks också i förslaget till politiska riktlinjer. I jobbpolitiken har inte alltid detta kommit före AMS-åtgärder. I alla fall inte mentalt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,