söndag 12 augusti 2012

Tillståndet i nationen Sverige - söndag 12 augusti 2012


Det är nittio minuter kvar när jag börjar skriva på det här inlägget. Sverige ska avsluta 2012 års Olympiska Spel i London med en finalmatch i handboll mot Frankrike. Det kan bli guld! Det kan också bli en förlust och därmed ett silver. Totalt verkar nationen Sverige inte ha presterat särskilt bra i jämförelse med andra OS, i alla fall inte räknat i antalet medaljer. I bästa fall 2 guld, 3 silver och 3 brons och vi ligger, före handbollen räknas med, på plats 37 i den sammanräknade medaljtabellen.

Marginalerna har inte alltid varit på Sverige sida. Några tusendels sekunder från guld i Triathlon. En bom på sista hindret som ger Sara Algotsson Ostholt silver i stället. Och så onda fötter och andra skadekänningar på höjdhopparna Emma Green-Tregaro och Ebba Jungmark. Platt fall för Alhaji Jeng i stav. Dito för Angelica Bengtsson. En rad bättre och sämre händelser utöver dessa.

Sverige - ett medelmåttans land sett med 2012 års OS-ögon, kanske?

Tillståndet i nationen Sveriges politiska liv den vecka som har gått har präglats av trista nyhetsflöden. Det dominerande har inte handlat om jobb eller arbetslöshet eller om brister i välfärden. Det som har lyfts fram har varit politikens och maktens dystra baksida. När Tillväxtverket avslöjades med representationsvanor som knappast någon accepterade, tvingades Generaldirektör Lugnet avgå och placerades i stället i regeringskansliet "elefantkyrkogård". Med verkets skandal och näringsministerns beslut att flytta på Lugnet, följde medial granskning av det ansvariga departementet. Där skapades ytterligare nyhetsrubriker om festande som definitivt var departementets när man ser att lokaler som Villa Bonnier användes, men som helt plötsligt sades vara partifest när regler om representation hade brutits. Veckan satte fakturor, trixande och festande i förgrunden. Samhällsproblem som samma regering borde försöka lösa hamnade i skuggan.

Under veckan, mitt i strömmen av "festnyheter" antydde finansminister Borg att han nu är beredd att gå de många kritikerna tillmötes. Under lång tid har många kritiserat Borg och Alliansregeringen för den återhållsamhet man har visat i den ekonomiska politiken. Nu erkänner Borg att den svenska ekonomin är starkare än "man trott". Vi kan, anser Borg, komma med tillväxt- och framtidsinvesteringar. Det är hög tid, det är förvisso senfärdigt och det kunde ha varit ett mycket ljusare läge om Borg och regeringen redan för länge sedan hade lyssnat på experter, opposition och kritiker.

Man kan och bör gå tillbaka till det mandat som Allianspartierna har fått av väljarna. Dels vid valsegern 2006 och vid omvalet 2010. Mandatet är till hela sitt fundament uppbyggt på "arbetslinjen" och "bryta utanförskapet". Mandaten var inte från väljarna en uppgift att prata och omdefiniera. Mandatet handlade om att bryta det man kallade "massarbetslöshet".

Så sent som idag kommer ytterligare debattinlägg som visar bristerna i politiken. Svenskt Näringslivs Stefan Fölster skriver i DN om de unga arbetslösa. I en kartläggningen som SCB har gjort för SN, visas att
 "320.000 ungdomar, eller 26 procent av alla i åldern 15–24, inte är fullt ut aktiva i jobb eller utbildning. Av dessa är en fjärdedel arbetslösa som inte heller studerar. En fjärdedel vill arbeta, men räknas inte som arbetslösa eftersom de har gett upp eller av annat skäl inte söker arbete. En fjärdedel arbetar ett antal timmar i veckan, men beskriver sig själv som undersysselsatt, och kombinerar inte heller med studier."
Jag ställer inte upp på Fölsters slutsatser att ingångslöner eller sämre trygghet för unga är lösningen. Men analysen är ännu en bekräftelse på att politikens stiltje och de lägre ambitionerna i arbetsmarknadspolitiken är djupt olyckliga. Vi skulle, för att återgå till det ursprungliga mandatet, inte ha en debatt om arbetslöshet i nationen Sverige. Den skulle, allt enligt utställda löften från 2006, inte längre vara ett problem. Om nu politiken hade fungerat.

Stefan Fölster nämner brister i Arbetsförmedlingen. Så gjorde också Socialdemokraternas Ylva Johansson i veckan i ett debattinlägg. Ylva Johansson menade att det kräver en rad förändringar.  Fas 3, bör bytas ut mot insatser som kan rusta de arbetslösa och som kan leda till riktigt arbete. Man ska satsa på:  •Fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola och högskoleutbildningar.  •Utbyggd arbetsmarknadsutbildning för bristyrken.  •Insatser från första dagen för dem som riskerar att fastna i arbetslöshet.  •Utbildningskontrakt för arbetslösa unga som leder till gymnasiekompetens.  •Regelbunden kontakt med sin arbetsförmedlare.  •Flexiblare användning av Arbetsförmedlingens resurser.  •Validering av kunskaper.  •Utbildade handledare vid praktik.

Om de svenska prestationerna under London-OS kan man diskutera. Vilka medaljer som ska utdelas för resultatet av regeringens insatser för jobb och tillväxt är en sak för väljarna i nästa val. Kanske ska resultatet av jobbpolitiken bedömas som ett missat kval eller som en tjuvstart där den tävlande förpassas ut från banan. Oavsett vad som passar bäst lär det inte plockas fram vare sig guld-, silver-, eller bronsmedaljer för prestationerna på det området.

Fler som bloggar: Thomas Böhlmark om arbetsmarknadspolitik, Röda Berget om Schlingifiering, Huddingeperspektiv om arbetslinjen, Alliansfritt om en verklig skandal, Martin Moberg om en jobbpolitik som inte fungerar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/jobb" rel="tag">jobb</a>, <a href="http://bloggar.se/om/arbetsl%F6shet" rel="tag">arbetslöshet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/svenskt+n%E4ringsliv" rel="tag">svenskt näringsliv</a>, <a href="http://bloggar.se/om/stefan+f%F6lster" rel="tag">stefan fölster</a>, <a href="http://bloggar.se/om/regeringen" rel="tag">regeringen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/alliansen" rel="tag">alliansen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/anders+borg" rel="tag">anders borg</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ylva+johansson" rel="tag">ylva johansson</a>, <a href="http://bloggar.se/om/socialdemokraterna" rel="tag">socialdemokraterna</a>, <a href="http://bloggar.se/om/OS" rel="tag">OS</a>, <a href="http://bloggar.se/om/London" rel="tag">London</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Val+2014" rel="tag">Val 2014</a>, <a href="http://bloggar.se/om/" rel="tag"></a>