fredag 17 augusti 2012

En partyregering med problem


Jag ser Annie Lööfs positiva statusuppdatering på facebook:

I morgonbitti kl 7.15 ser ni mig i TV4:s morgonsoffa - ett givet tema är mitt ansvar i den översyn jag initierat på Näringsdepartementet, men hoppas också få prata om politik, centerpartiets prioriteringar i budgetförhandlingarna och hur vi skapar nya och gröna jobb i hela Sverige. Vi ses i rutan.

Så hade nog Annie Lööf inte tänkt sig en start på hösten. I Almedalen talade hon, inte utan trovärdighet, om en Allians där "glöden har falnat". Det behövdes en nystart, menade hon och aviserade att övriga partiledare ska bjudas till hemmet i Maramö, Gnosjö. Redan där ökade problemen för moderatledaren Reinfeldt som ju i ett huj förminskades något som alliansledare.

Det gick inte som Lööf hade tänkt sig. I stället för tal gröna jobb och miljö, skola och vård, har den egna regeringens Näringsdepartement och deras underlydande myndigheter som Tillväxtverket dominerat i nyhetsflödet. Det har skrivits spaltmetrar om festernas innehåll. Men den tydligaste illustrationen är väl Stiftelsen för strategisk forskning som betalat miljoner till festfixaren Bindefeld där enbart kostnaden för ballonger till fest i Blå hallen uppgår till över 138 000 kronor.

Brist på etik och moral? Eller chefers och verksamhetsansvarigas ovilja att ta ansvar? Eller en inbyggd kultur som präglar politiken, med företrädare som alltmer fjärmar sig från dem de företräder och från deras värderingar? Eller kanske en överföring av kultur från näringsliv till offentliga verksamheter? Oavsett vad och oavsett förklaringar så är de senaste avslöjandena om ett alltför aktivt festliv i "maktens boningar" ovärdigt en fungerande demokrati. Den bygger ju på makthavarens förankring  hos "folket". Den bygger på ansvarstagande för gemensamma resurser.

När medier avslöjar "spritskandaler", som enligt den mediala vinklingen förekom på Näringsdepartementet, är det lätt att överdrifter tar över. Jag tror att få svenskar missunnar anställda på ett departement att någon gång per år ha en julfest inom rimliga gränser. Jag tror att man till och med tycker att det okey att en politisk ledning på ett departement har möten med festligare inslag. Men raden av misstag och övertramp över de etiska och moraliska gränserna verkar den här gången kunna räknas till antal som gör det svårt för ansvariga att återfå förtroende.

Tillväxtverkets utsvävningar till bland annat Grand Hotell var bara toppen av ett isberg, visade det sig. Krishanteringen var katastrofal och omplaceringen av generaldirektör Lugnet blev oundviklig. När sedan medierna berättade om liknande övertramp av den politiska ledningen som försökt visa handlingskraft i Tillväxtverket-affären blir situationen ohållbar. Kostnaderna i sig är inte allt. Genom bokföringstrixande, fakturaschabbel och försök att förklara bort att skattebetalarna fått stå för notan trasslade regeringen och Annie Lööf in sig i ett nystan som är oerhört svårt att tar sig ur. Hade det enbart varit myndigheter eller stiftelser som misskött sig hade kanske Lööf som statsråd kunnat agera med trovärdighet i att gå till botten med slöseriet. Men hur reagerar människor nu när även granskaren behöver granskas?

Skandaler av det här slaget slår sällan mot ett enskilt parti. Förtroendet får sig en törn och det slår mest mot politiken i stort. Demokratin förlorar. För Centerpartiet kan det vara förödande. Under lång tid har man svävat strax över spärren till riksdagen. Nu blir det ballonger och festfakturor i stället för den möjliga (?) politik man hade kunna presentera som tar över, kanske inte bara i kvällstidningarna utan också i väljarnas medvetande. På Centerns hemsida radas utspel efter utspel upp i syfte att göra skandalerna till en tillgång och visa "öppenhet". Det är högst osäkert om det räddar partiet ur den gröt man har fastnat i. Ett festat sig till.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/centern" rel="tag">centern</a>, <a href="http://bloggar.se/om/centerpartiet" rel="tag">centerpartiet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/tillv%E4xtverket" rel="tag">tillväxtverket</a>, <a href="http://bloggar.se/om/val+2014" rel="tag">val 2014</a>