lördag 18 augusti 2012

Reinfeldts båt i krock med bryggan - och så ett tal som saknade mycketSätter på livesändningen på Expressen. "Euforia" med Loreen spelas. Det är snart dags för Reinfelds sommartal. Båtens resa fram till Gustavsberg har inte gått på bästa sätt. Elisabet Marmorstein skriver på Aftonbladet Live något som naturligtvis ger möjligheter till politiska illustrationer: "Framme i Gustavsberg. Båten med Reinfeldt körde in i bryggan". Det blir också Reinfeldts första ord i talet, säkert väl medveten om hur incidenten kan användas. "Båten hade lite bråttom, hörrni"

Jag gillade inte talet som helhet. Det är något med krock här också. Den statsminister som gärna vill framstå som en internationell statsman och som börjar sitt tal med situationen i Syrien faller strax till lägre nivåer. Låga skämt om oppositionen, en ton som i mina öron är arrogant och ett hoppande från fråga till fråga utan direkta svar och knappast med någon avstamp i en problemanalys. Så gjorde Folkpartiets Jan Björklund i Almedalen. Reinfeldt är långt ifrån den kvaliteten.

Det är anmärkningsvärt att så lite i sommartalet handlar om arbetslösheten och vad Alliansen och Moderaterna vill göra åt den konkret. I ett Sverige där det råder massarbetslöshet, allt enligt Reinfeldts egen definiton från 2006, borde konkreta förslag redan finnas klara. Det är bra att Reinfeldt har insett hur starkt Stefan Löfvens fokus på tillväxt och forskning är i jobbfrågan. Att det nu utlovas forskningssatsningar och infrastrukturinvesteringar är en nödvändig bas för tillväxt och jobb. Det är föredömligt av Reinfeldt att rikta kritik mot en arbetsmarknad där allt fler arbetsgivare drömmer om att anställa en erfaren välutbildad 25-åring medan resten av kompetensen i form av äldre medarbetare ställs åt sidan av drömmen om den perfekta arbetskraften. Det som saknades där är väl konkreta åtgärder mot situationen?

Några av mina anteckningar i punktform från talet
-  Valkommitté, gemensamt mellan allianspartierna.
-  Idéarbetsgrupp och konvent inom alliansen.
-  Fler arbetsgrupper...
-  Sänkt bolagsskatt, oklart hur mycket
-  Nej till sänkta löner, något som Folkpartiet och Centern driver för unga
-  Tunnelbana till Nacka (utlovades redan den 15 mars av (m)
-  Parantes i talet om "fler bostäder..." Oklart.
-  Utrymmet ska användas till forskning och infrastruktur i hela landet.

Talade Reinfeldt mer om sin egen politik än den tid han ägnade åt slängar till oppositionen? Jag vet inte men det kändes väl som femtio-femtio i relation. Talet om oppositionen lär fortsätta även framöver. Oavsett hur många politiska besked som Socialdemokraterna och Stefan Löfven lämnar så kommer Reinfeldt att påstå att "Löfven är tyst". Reinfeldt leder själv en minoritetsregering idag. Två av fyra partier i Alliansen ligger i opinionsmätningarna farligt nära riksdagsspärren. Regeringsfrågan är sannerligen ingen säkert plusfråga för honom. Att använda splittring hos oppositionen och enighet i det egna "gänget" är klassisk retorik. Men trovärdigheten i angreppen gröps ur hos alla dem som vet Reinfeldts och de borgerliga partiernas opinionsmässiga problem.

En till synes torr, trist och formell fråga är vad Reinfeldt har tänkt att alla arbetsgrupper ska göra? Vad ska det möte leda fram till, där i Småland, mötet som Annie Lööf tyckte behövdes eftersom alliansglöden hade falnat? Vad ska idékonventet fylla för funktion? Tanken är väl att det ska resultera i en politik som presenteras för väljarna? Den politiken för kommande mandatperiod är ett oskrivet kort och det är helt naturligt ett par år före ett val. Men då kan rimligen inte kraven ställas på andra om att redovisa färdiga kataloger med politik.

Oklarheterna i hela politiken kan också brytas ned till frågor om sakfrågor, som hur blir det inom jobbpolitiken, sjukvården, skolan, skatterna, bostadsbyggandet, miljö- och klimat, sjukförsäkring, a-kassa, LAS, sänka löner för unga. Listan kan göras mycket längre.

En skärgårdsbåt med den samlade pressen och med moderatledaren som huvudperson krockar till med bryggan i Gustavsberg. Ett tal med världsoroligheter och låga skämt. Ett sommartal utan visioner om framtiden och utan skarp samhällskritik. Ett tal med mer av arbetsgrupper, valkommittéer och möten i Småland. Det är tveksamt om dagens tal var ett starkt bidrag till den Allians 2.0 som Annie Lööf så tydligt har efterlyst. Det är väl också tveksamt om väljarna vill ha en sådan kvar vid makten.

Mer: SvD, AB; AB-ledaren,
Bloggat: Helene Hellmark-Knutsson, Annarkia,
Eget inlägg i morse om Reinfeldts DN -debattinlägg.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/fredrik+reinfeldt" rel="tag">fredrik reinfeldt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/alliansen" rel="tag">alliansen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/moderaterna" rel="tag">moderaterna</a>, <a href="http://bloggar.se/om/sommartal" rel="tag">sommartal</a>, <a href="http://bloggar.se/om/val+2014" rel="tag">val 2014</a>