torsdag 23 augusti 2012

Restaurangmomsjobb eller ännu ett haveri för "arbetslinjen"?

Idag ser jag att Alliansfritt och Viktor Tullgren har fått ihop ett inlägg värt att uppmärksamma. Temat är jobben inom restaurangbranschen och till skillnad från Visitas pressmeddelande om en växande och nyanställande bransch talar Alliansfritt om en färre anställda. Stämmer den uppgiften så skulle det betyda att de över fem miljarder som regeringen har kastat ut till näringen har blivit just ett utkastande av skattepengar, men utan att det har gett det som utlovades. Fler jobb.

Visita, som alltså är branschens arbetsgivarorganisation, tar siffror från Arbetsförmedlingens inkomna jobb för förmedling inom restaurangbranschen. Där uppvisas enligt Visita en ökning. Alliansfritt gör som jag själv gjorde före sommaren: Tittar på SCBs statitisk, "kortperiodisk sysselsättningsstatistik". Förändringen det andra kvartalet 2012 jämfört med andra kvartalet förra året är tydlig. En minskning totalt med -4,3 procent. En ökning av visstidare med 1,9 procent. Det ger summa minus 2,6 procent för hotell- och restaurangbranschen.

Jag har ingen sparad anteckning från min egen hastiga genomgång av siffrorna som jag gjorde efter en twitterdiskussion med "Momsbloggen", Mats Eriksson. I den kollen av siffrorna från de kortperiodiska statistiska uppgifterna bakåt några år såg jag stora variationer, uppåt och nedåt, positivt och negativt. Något år var uppgången nästan lika stor som den som gällde för (tror jag...) april 2012. Detta utan att momsen vid den tidigare tidpunkten hade sänkts. Det finns således inget som helst trovärdigt underlag som bekräftar att sänkningen som kostat 5,4 miljarder har medfört det som tanken var: Fler jobb. Snarare tvärtom, om nu kopplingen alls ska göras mellan jobb och moms.

Så där har det sett ut med det som så högtidligt har kallats "arbetslinjen" och som i grunden handlat om några jobbskatteavdrag, meningslösa åtgärder som FAS 3, dyra åtgärder som arbetsgivaravgiftssänkning generellt för unga och så försämringar i trygghetsnätet, det vill säga sjukförsäkring och a-kassa. Den nivå på arbetslösheten som Reinfeldt och Borg kallade "massarbetslöshet" 2006 biter sig fast, trots vissa ljusglimtar.

Mot den bakgrunden är det ganska befriande att läsa Magdalena Anderssons (S) debattinlägg på DN Debatt idag. Det handlar om inrikningen på S-budgetförslaget och om den S-märkta finanspolitiken framöver. Överskottsmål, ansvar, ordning och reda, spara i goda tider och satsa i sämre, satsningar på det som ger nya jobb, forskning men också på den service som är förutsättningen för att kunna jobba. Bra barnomsorg och äldreomsorg, exempelvis. Man skulle kunna lägga till bostäder, vägar, järnvägar och en i övrigt fungerande kollektivtrafik till den listan.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern