söndag 2 september 2012

Politik som funkar för fler bostäder


Idag skriver Socialdemokraternas Veronica Palm och Magdalena Andersson på SvD, Brännpunkt om bostadsbyggandet. För att få fart på byggandet av bostäder för studenter föreslår (S) ett investeringsstöd/byggbonus på en miljard för 2013 i den kommande budgeten. Dessutom ska Plan- och Bygglagen utredas ännu en gång. Dagens system har enligt (S) blivit  krångligare och tar längre tid, något som försvårar för byggandet. Utmärkta förslag som för länge sen borde ha kommit från den regering som har ansvaret.

Problembilden blir så tydlig i siffror. Eller som de två skriver:
Enligt statistik från SCB färdigställdes det i hela Sverige 134 bostäder för studenter 2011. Bristen på bostäder för studenter är särskilt svår i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. Enligt regeringens egen utredare finns ett samlat behov av 20000 studentbostäder.  I Stockholm utlovade den styrande majoriteten 4400 nya studentbostäder till 2015. Löftet har i nuläget bara resulterat i 86 studentbostäder.
Förutom investeringsstöd för byggande av äldreboenden var det under den förra S-regeringens tid som investeringsstöd fanns för att stimulera byggandet. Boverket visade i sina utvärderingar att det var en fungerande modell. Sedan Reinfeldt tillträdde med sin regering har politiken uteblivit med ett undantag. Avdragsrätt för att hyra ut en del av sin större bostad. Byggandet har rasat. Bostadsköerna växer. Studenter kan inte studera i lugn och ro. Företagen får svårt med personalförsörjningen när potentiella anställda inte har  någonstans att bo.

Det behövs fler insatser för fler bostäder. Det första som behövs är ett nytt eller möjligen återupplivat bostadspolitiskt mål som beskriver Socialdemokratiska mål för politiken. Den borgerliga regeringen fasade ut allt som handlade om bostaden som en social rättighet och i stället gjordes det till vilken "vara" som helst som ska produceras på en marknad. Det är en fyrkantigt och dumt sätt att se på bostadspolitikens uppgift. Är inte målet tydligt riskerar också den praktiska politiken att bli fyrkantig och dum.

Det krävs en fortsättning: Investeringsstöd för hyresrätter, skatteförändringar så att upplåtelseformerna likställs i skattehänseende, ett större kommunalt ansvar för planering och att genom sina bostadsföretag också sjösätta byggprojekt, insatser också från statens sida för upprustning av miljonprogrammet. Om det kommer mer av sådant i S-motionen får vi väl se, men dagens besked är en välkommen början.

Mer: Ekot, Peter Högberg, Röda Berget,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant