torsdag 20 september 2012

Reinfeldt, en budget och valfokuserat varumärkesbyggande

Patrik Norinder (m) i Uppdrag Granskning om sitt nya partis inriktning
När Fredrik Reinfeldt äntrade riksdagsscenen i tisdags var det för att hålla inledningen till den tredje spelningen av (revy?)stycket "Alliansen". Ett rollspel som förhoppningsvis snart är färdigspelat. Ensembeln börjar tröttna. Glöden och entusiasmen har falnat. Några av aktörerna känner att de har alltför få repliker i den här uppsättningen. Ständigt denna Reinfeldt längst fram och mest lyssnad till.

Den här veckan har den politiska vardagen och arbetet inför valet 2014 startat på riktigt allvar med 1) En regeringsförklaring och 2) En budgetpresentation. Därefter ska politiken och allt "det goda" som alliansen påstås ha i bagaget kommuniceras fram till valdagen 2014. I fokus står ordet "Röstmaximering", precis som partiets förre riksdagsledamot Patrik Norinder uttryckte det i gårdagens Uppdrag Granskning som porträtterade chefsstrategen Per Schlingmann

Just vid uppläsningen av regeringsförklaringen är formen stelare än vanligt. Här passar inte raljerande om motståndaren eller småhurtiga försök att få gensvar och skrattsalvor. När den utfyllnaden inte kan pressas in i talet blir Reinfeldt blek. Uppläsningen av regeringsförklaringen tillhör inte de framträdanden som svenska folket kommer att minnas. Men precis som många andra tal och som retoriken i stort, illustrerar det de "Nya Moderaternas" fortsatta försök att med ord och varumärkesarbete snarare än politiska omprövningar nå det hägrande målet om röstmaximering. Ännu ett val ska vinnas. Tredje gången gillt.

Reinfeldt sätter i regeringsförklaringen in Sverige i ett större sammanhang. Kris råder i omvärlden men den "svenska ön" har tack vare honom själv klarat sig bra. Men värt att notera är hur Reinfeldt inte står på egna ben. För att framstå som en ansvarstagande statsman måste han koppla tillbaka till det socialdemokratiska arvet. "En ansvarsfull och reforminriktad ekonomisk politik, av såväl föregående som nuvarande regering, har gjort att Sverige klarat sig igenom krisåren". Erkännandet av företrädarna används som en plattform för att bygga vidare på det egna varumärket och befästa trovärdigheten.

Det verkligt stora misslyckandet för Reinfeldt handlar om att arbetslinjen inte fungerade, att arbetslösheten ligger kvar på den nivå av "massarbetslöshet" som han själv talade om 2006 och att gigantiska skattesänkningar som motiverades med "jobbpolitik" inte gav resultat. Även här är varumärket det centrala för Reinfeldt. I avslutningen av regeringsförklaringen säger han:
- Vi ser ett sargat Europa, som kämpar med stora underskott och svåra skulder, med arbetslöshet och svag tillväxt. Det är inte - och ska inte bli - Sveriges verklighet.

Jo, Fredrik. Arbetslösheten är en del av Sveriges trista verklighet.

Reinfeldt talar om att "Människan behöver frihet såväl som trygghet". Men självkritiken når aldrig fram till det faktum att många människor har fått sämre trygghet under hans ledning. Det handlar om sjuka. Det handlar om arbetslösa. Reinfeldt talar företagande. Företagarna önskade inte den stora reformen i dagens budget, sänkt bolagsskatt. "Det är bortkastade pengar när det gäller arbetslösheten. 16 miljarder som inte kommer ge ett enda jobb i Sverige", säger Företagarnas företrädare.

Reinfeldt talar kunskapsnation. Men han förtiger att delar av utbildningen nedmonteras och nu talas det om ettåriga gymnasieutbildningar från hans regerings sida. Reinfeldt säger att "Målet för regeringens politik är full sysselsättning". Men hans egen finansminister Borg slog nyligen fast att arbetslösheten bör ligga på 5-6 procent och idag är nivå "massarbetslöshet". Reinfeldt  säger "Vi ska fortsatt ha en ambitiös fördelningspolitik.  Men han lyfter inte fram de ökade klyftor mellan människor som en fördelningspolitisk bilaga till den egna finansplanen berättade om i våras.

Försöken att återupprätta ett starkt varumärke "Nya Moderaterna" går igen också i regeringens budgetpresentation idag. Här omsätts delar av regeringsförklaringen till belopp och budgetposter. Nära 23 miljarder bedömer regeringen reformutrymmet till och det överskrider med råge vad andra bedömare ser som ett rimligt utrymme. 16 miljarder -  lånade pengar - läggs på sänkt bolagsskatt. Det finns andra positiva inslag som forskning, infrastruktursatsningar och avdrag för investeringar. Men regeringen har retoriskt lovat trygghet men gör därefter inte något för att öka den för människor vid exempelvis arbetslöshet. Listan kan göras längre när det gäller uteblivna reformbehov, som exempelvis när det gäller bostadsbyggandet.

I riksdagen debatteras budgetpropositionen. Den kunde ha innehållit mycket mer för att pressa arbetslösheten, motverka barnfattigdomen, förbättra skolan eller korta köer i sjukvården. Den kunde ha haft inslag som förbättrad ersättning till arbetslösa och sjukskrivna. Den kunde således ha tagit mer fasta på det som sägs i den egna retoriken. I stället ska statens budget användas för att få alliansens övriga partier lite gladare, slå undan några argument för oppositionen och läggas som ytterligare en pusselbit i det egna varumärkesbyggandet, allt för att Reinfeldt vill showa vidare två plus fyra år till. Den utgångspunkten för politiken kan bli mycket trist för landet Sverige.

Mer: Aftonbladet, Borg i DN, Dagens Arena, Peter Högberg, Alliansfritt, Peter Johansson,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant