fredag 14 september 2012

Inget överdrivet jubel när regeringen spenderar 16 miljarderDet verkar finnas en skillnad i retoriken när Alliansregeringen sänker bolagsskatten jämfört med tidigare genomförda jobbskatteavdrag. Man framhåller nettot och betonar att 8,8 miljarder av de 16 som reformen kostar tas in genom skärpta avdragsregler för interna räntor. När inkomstskatterna sänktes talades mycket om just sänkningen men väldigt tyst om finansieringen i form av sämre sjukersättning. Den fortsatta sänkningen av bolagsskatten, som har pågått med jämna mellanrum sedan 90-talet, möts inte heller med någon större lovsång. Från näringslivshåll är reaktionerna till och med argsinta och Företagarna säger.

– Det är bortkastade pengar när det gäller arbetslösheten. 16 miljarder som inte kommer ge ett enda jobb i Sverige

Socialdemokraternas Magdalena Andersson betonar att Sverige behöver konkurrenskraftiga bolagsskatter men vill se Finansdepartementets beräkningar i sin helhet innan hon dömer i frågan. Samtidigt lyfter hon fram att det är viktigt med ordning och reda på pengarna. Svenska Dagbladets PJ Anders Linder frågar sig vart entreprenörerna tog vägen och menar att det inte alls är säkert att regeringen gör rätt prioritering när krutet läggs på just bolagsskattesänkningen. Däremot är investeringsavdraget som också aviseras en riktig åtgärd, menar han.

En reform på 16 miljarder som inte möts av några större jubel, annat än möjligen från storföretagens direktörsrum. En reform som genomförs därför att regeringen själv räknar upp utrymmet med över nio miljarder jämför med bedömningarna från Konjunkturinstitutet. En reform som borde jämföras med andra behov av framtidsinvesteringar och av satsningar i välfärden, något som också är att investera i framtid och konkurrenskraft.

Allt Alliansregeringen gör förses med etiketter som "viktigt för jobben". Så har det varit med jobbskatteavdrag, med försämringar i a-kassan, med restaurangmomsen och med diverse avdrag för att anställa människor till en billigare peng. Samtidigt biter sig arbetslösheten fast på nivåer som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har betecknat som "massarbetslöshet".

Det är mot den bakgrunden man ska minnas  Anders Borgs utspel förra helgen. När finansministern, helt utan "bevis" för påståendet, hävdade att en höjd a-kassa skulle kosta 30 000 jobb uttalade han samtidigt att det finns en nivå där arbetslösheten "ska vara", 5 till 6 procent. Den övertygelsen om det goda i arbetslösheten kanske förklarar varför regeringen gör som den gör, också i fallet med en satsning på sänkt bolagsskatt som väldigt få verkar tycka är det mest angelägna i arbetslöshetens Sverige.

Mer: Regeringens PM om förslagen. Företagarna-video om investeringsavdraget. Dagens Industri. Dagens Arena, Arbetet, moderat debattartikel, Fler bloggar: Huddingeperspektiv, Göran Johansson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant