måndag 3 september 2012

Opinionsläget och en statistiskt säkerställd osäkerhet

Denna måndag är det DN/Ipsos som står för de politiska siffrorna. Läget i väljaropinionen är stabilt och ännu förefaller inte så mycket ha hänt sedan före sommaren. Så brukar det vara. Dagens mätning berättar om en stabil ledning för oppositionspartierna med 49,4 mot 45,3 för Alliansen. (S) 35,5 att jämföra med (M) 30,9 där Socialdemokraterna lyfter ytterligare 1,1 procent. Miljöpartiets nedgång med 1,7 procent till 7,8 är mätningens tydligaste förändring som på den "rödgröna" sidan inte bara balanseras av (S)-noteringen utan också av Vänsterpartiets uppgång med 0.9 procent till 6,1. De två problempartierna i Alliansen, Centern och Kristdemokraterna, klarar den här gången spärren till riksdagen, C med 4,9 (minus 0,8) och Kd 4,0 (minus 0,2). Sverigedemokraterna får 4,9, en liten uppgång med 0,2 procent.

Mätningens tydligaste utslag handlar om andelen osäkra väljare. "Den enda statistiskt säkerställda förändringen är att andelen osäkra väljare ökar med tre procent­enheter från 19,5 till 22,5 procent. Det är framför allt kvinnor som blivit mer osäkra." I artikeln spekulerar Johanna Laurin Gulled från Ipsos om det kan bero på att många väntar på konkreta besked från Stefan Löfven om politikens inriktning och konkreta innehåll. Jag är beredda att instämma i den tolkningen. Men det borde innebära att "soffliggarna" har en förväntan på Socialdemokraterna och att potentialen möjligen ligger mer där än hos något av Alliansens partier. Den tesen försvagas om man ser på senaste mätningen från SIFO som kom samma dag som Löfvens sommartal. Ett kraftigt ras för (S) och en ökning av andelen osäkra, där också.

Ännu återstår ett par veckor till riksdagens högtidliga öppnande då den politiska hösten börjar på allvar. Regeringsförklaring och höstbudget som följs av oppositionens motioner med alternativförslag. Från regeringssidan har man aviserat att den stora satsningen handlar om sänkt bolagsskatt, ett förslag som möter protester även från Företagarna. Men Borg har räknat ihop till ett reformutrymme på 23 miljarder så de skarpa förslagen lär innehålla mer än så, där infrastruktursatsningar och forskning lär finnas med.

Löfvens inriktning har varit tillväxt, forskning, utbildning och infrastruktursatsningar. Därtill ett par konkreta punkter som ska hjälpa till att pressa tillbaka arbetslösheten, inte minst i ungdomsgruppen. Rätt så! Jobbfrågan kommer att vara viktig för väljarna när de avgör sitt partival. Men att till skillnad från Alliansens partier klara att pressa arbetslösheten och stärka, inte försvaga, människor handlar om mycket mer än goda valresultat. Arbetslösheten skapar klyftor och arbetslösheten kastar bort människors kompetens och erfarenheter. Den långsiktiga grunden för jobben finns i Löfvens tillväxtperspektiv men måste kompletteras med åtgärder som ger snabbare utfall, genom en arbetsmarknadspolitik värd namnet.

Men partiet behöver prestera mer än så och bättre än så. Politiken behöver fler och stabilare fundament att byggas på. Välfärdspolitiken är sannerligen så mycket mer än ett beslut eller inte om vinster i välfärden. Hur klarar (S) de elever som idag inte klarar skolan? Hur vill (S) stärka sjukvården och minska ohälsoklyftorna? Hur kan den välfärdssektor vi ändå har inflytande över bli Sveriges bästa arbetsgivare? Hur går (S) vidare med bostadspolitiken för byggande av fler bostäder, inte minst hyresrätter? Besked har lämnats om studentbostäder men det krävs mer för helheten. Och (S) måste leverera när det gäller det andra benet i välfärden, vid sidan om verksamheter. Hur bygger partiet åter upp en väl fungerande arbetslöshets- och sjukförsäkring som ger människor en trygghet i vardagen, när man är sjuk och när man ska ställa om från ett jobb till ett annat? Möjligen är det just på det området som en del av väljarna väntar besked.

En modern politik skriven år 2012 kan och får inte sakna en hållbar grund. Den gröna omställningen eller det Göran Persson kallade "Gröna folkhemmet" är så avgörande att det inte kan skjutas bort med valstrategiska tankar att frågan inte lockar väljare. Den är också intimt sammankopplad med jobbpolitiken, en tanke som bar upp "Gröna folkhemmet" och som fortfarande borde vara en inspirerande vision för politiken. De osäkra väljarna blir allt fler. Möjligen kan fler känna sig säkra i sitt stöd till (S) med tydligare besked på de här viktiga samhällsområdena. 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots Politometern och  Intressant