fredag 4 mars 2011

Medier: S-"Valberedning har kört in i väggen"

LO:s nyutnämnda chefsekonomi Ola Pettersson skriver i Expressen.

Politiskt är Sverige i dag i ett märkligt läge. Socialdemokraterna, det ledande oppositionspartiet, har sedan valet lidit av existentiell ångest och lagt sig på terapisoffan. Förhoppningsvis blir partiledarvalet en nystart. Vägen tillbaka för socialdemokraterna borde inte vara särskilt svår. Det handlar om att lägga fast en politik för full sysselsättning, hög tillväxt och rättvis fördelning.

Vi är några som har hävdat den där linjen under lång tid. Men läget är som det är och efter alla turer under hösten måste en partiledare utses. Ett ledarskifte som äntligen öppnar för en politisk diskussion om socialdemokratins uppdrag framöver. Jag tror att väldigt många längtar efter det. Därmed inte sagt att allt ligger i träda. Runt om i landet har val utvärderats, ledarskiften skett, politiken prövats och (ofta) oppositionsarbetet startat. På extrakongressen ska det vara den nationella nivåns tur. I alla fall vad gäller ledarskapet. Och i alla fall när det gäller partiledaren. Tror vi nog alla.

En del tecken föder tvivel. Så sent som idag, tre veckor innan kongressen öppnas, uppträder nya "heta" namn i mediernas spekulationer. Det känns som om dagens "avslöjande" i Aftonbladet verkligen har bäring på den där floden av avslöjanden som sägs göras till medierna för att vrida ett läge till en egen fördel i ett internt maktspel. "Kandidat x har nog inte förtroende utan då står kandidat y redo i stället". Den "källa med insyn" kan mycket väl göra sitt "släpp" därför att omdömet om kandidat x då kan bli lite solkigare, något som kan bana väg för y-et". Här sägs valberedningen ha körts in i väggen.

Bland
(S)-medlemmar finns kanske ändå tron att de kriterier man fick önska sig på en ledare och de namn man tyckte till om har tagits på allvar. I det första fallet finns det dokumenterat från valberedningen. Problemet med det andra är att namnen ännu tre veckor före kongressen inte handlar om personer som vare sig tackat ja eller gett medlemmar eller väljare en bild av vilka amtioner man har med sitt uppdrag. Jag tror att det är sista gången det här gamla sättet att välja företrädare används. En fördel med det kaos som nu råder är att allt fler har uppmärksammat orimligheterna och det dolda bakom draperierna. Och jag tror att morgonens debatt i radion säger en hel del: Ledningen i form av Elvy Söderström från partiets VU, men också distriktsordförande,  debatterade läget med Peter Högberg, bloggare från Vimmerby.

Vi får
väl se vad kongressen kommer att säga om processen och om hur VU, styrelse och inte minst partiledningen ska se ut framöver, en sak som möjligen också visar om kongressen önskar fortsätta som alltid eller utveckla och modernisera partiet. Jag vågar nästan tro på det sistnämnda.

Fler som bloggar.
- Johan Westerholm om en cirkus
- Annika Högberg om en morgondebatt.
- Krassman om hur svårt det kan vara
- Kristina Persdotter om öppenhet.
- Mats Engström om att det är dags för förslag.
- Martin Moberg om en radiodebatt
- Staffan Lindström om varför bry sig
- HBT-sossen om män som hatar kvinnor

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,