lördag 4 september 2010

Därför ska du rösta på socialdemokraterna

Mitt i hettan av den politiska valdebatten och dagliga opinionsmätningar sitter enskilda väljare och tvekar: "Vilket parti ska jag rösta på"? Där har jag ett tips som är mer "rakt på" än tips om att pröva de usla valkompasser som medierna konstruerat i årets val.. Rösta på socialdemokraterna. Det finns ett hav av goda argument för det valet, något som i årets val har beskrivits som drömmen om "möjligheternas land".

Helheten och värderingarna: Visst är det helt okey att välja parti utifrån en sakfråga man tycker är extra viktig. Men politik är inte bara enskildheter. Det är en samlad syn på samhället som utgår från värderingar om hur saker borde vara. Socialdemokratin har, menar jag, en oerhört styrka som parti i synen på hur samhället hänger ihop.

Sedan länge,1889, har (S) slagits för rätten till jobb. Att arbetet är grunden för välfärden har varit politikens utgångspunkt. Den tillväxt som arbetet gett i fler och växande företag även under (S)-regeringar, har till en del gått till välfärdsutbyggnad. Skola, sjukvård, äldreomsorg, förskola osv, som inte bara är kostnader utan också drivkrafter i tillväxten. Principen om att få del av tjänsterna efter behov och att man är med och betalar efter förmåga (det vi kallar skatt) har gjort att Sverige har varit ett land med mindre klyftor än många andra, ett land som har sluppit många av de konflikter som följer med utanförskap.

Jobbpolitik i dess verkliga innebörd ska inte överlåtas till amatörer eller till politiker som ser ungdomsarbetslöshet som "synvillor". En politik mot arbetslösheten och för att få goda möjligheter för tillväxt och utveckling kan inte bygga på det förakt för svaghet som talet om att den som behöver stöd för att kunna vara sjukskriven i grunden är. Jobbpolitiken måste bygga på kompetens genom en bra utbildning, på aktiva insatser för dem som står långt i från arbetsmarknaden. Nya jobb förutsätter forskning och nya jobb drivs fram om den "infrastruktur" som behövs finns på plats, som en bra skola, en bra sjukvård och bostadsbyggande i  exempelvis tillväxtområden. Jobben, de riktiga jobben, skapas på en fri marknad med goda förutsättningar för företagandet, inte genom statliga bidrag eller skattesubventioner.

Svensk
välfärd, som skolan, vården och omsorgen om barn och äldre, handlar om att ge en god kunskapsgrund för unga och om tryggheten vid sjukdom eller i tider då man behöver mer av stöd än annars. För att ge alla samma höga kvalitet i vård och omsorg, där behovet och inte förmågan att betala ur egen ficka ska styra, har välfärden byggts upp genom att vi genom skatter betalar vissa saker gemensamt. Minskar man intäkterna så minskar också utrymmet för satsningar på välfärden. Blir kvaliteten sämre är det enkelt för den med pengar att kompensera sig genom privata försäkringar. Om väldigt många gör det, försvinner helt naturligt viljan att dubbelbetala, både med skatt och försäkringsavgifter. Därför är den politik som nu förs ett hot mot principen om att få del av välfärden efter behov.

Årets valrörelse har på ett dramatiskt sätt visat skillnader i syn på välfärden. Borgerligheten har valt ut delar av välfärden för att skrapa ihop pengar till sina skattesänkningar. Vetskapen om att väljarna i stort gillar hög kvalitet i vård och skola gjorde att man i stället började tala om "välfärdens kärna" och började ta av de trygghetslösningar som ska ge stöd vid sjukdom och arbetslöshet. Och här spirade också det förakt för svaghet som finns i högerns samhällssyn fram. Talet om "samhällsbärare" så länge man orkar jobba. Talet om "arbetslinje" som en motsättning till en rimlig trygghet.

För den som står för principer om jämlikhet, vård efter behov eller för att samhället ska garantera en trygget vid sjukdom eller arbetslöshet är ordning och reda i ekonomin helt grundläggande. Motsatsen, en vilja att låta privata intressen ta över, kan få stärkt stöd i tider då den offentliga ekonomin har misskötts och när försämringar görs i välfärden. Få vill betala höga skatter för en välfärd man inte får del av eller som brister. För krafter som vill öppna välfärdssektorn för privata inressen är det ett guldläge. Därför har socialdemokratin alltid sett ansvarstagande för ekonomin som en förutsättning att kunna förändra Sverige. Varje utgift ska prövas. Varje sänkt skattekrona måste betalas, inte förutsättas ge mer pengar i form av "dynamiska effekter". Pengar ska inte användas innan de finns.

Framtiden: Man bestämmer ofta för "sitt parti" genom att lyssna på vilka löften partierna ställer ut. Många prövar också det de uppfattar som värderingar mot sitt eget politiska hjärta. Stämmer det? Gillar jag färdrikningen? På så sätt är aldrig historiska bedrifter något som ska ge partier röster idag. Men det finns en viktig anledning att också se bakåt inför sitt val. Om framtiden kan man tala väl men komma att göra mindre eller till och med tvärt emot. Den som granskar historien får ett ganska bra bild av partiernas "verkliga jag". Och i årets val är inte "friheten" det begrepp som är i fokus. De flesta ställer upp på att jobba för "frihet från" "elände" av olika slag och frihet att få välja exempelvis välfärdstjänster. Det stora slaget handlar om jämlikheten; det ord som under åren har blivit så bespottat av borgerligheten. Ibland låter det som de nu också vill "jämlikheten". Där kan historien visa en annan bild. Nu går Sverige i en riktning med växande klyftor. Efter valdagen kan Sverige få en ny regering som verkligen tar samhällsklyftor på allvar och lägger om kursen i rätt riktning: Ökad jämlikhet och minskade samhällsklyftor.

Det rödgröna samarbetet har fångat upp både de värderingar som jag talar om och andra frågor som betyder mycket för Sveriges framtid. Omställnigen till ett "grönt folkhem" exempelvis. Valets glömda fråga, om miljö och klimat. Om femton dagar är det valdag. Låt gå för att väldigt många förtidsröstar men ändå: På valdagen är socialdemokraterna ett bästa val. Garanterar!

Fler läsvärda inlägg:
- Katarina Nyberg Finn om högerpolitik.
- Krassman om felmarginaler
- Johan Westerholm om DN - Sveriges största borgerliga flygblad.
- Maria Ferm om en human, rödgrön migrationspolitik
- Roger Jönsson om ansvaret för sjukförsäkringen.
- Helen Pettersson om en statsminister som inte har koll.
- Johanna Graf med ett inlägg som gjorde en folkpartitant arg som ett bi...
- Anna Vikström om lärartäthet .
- Martin Moberg om goda skäl att rösta (S)
- Peter Johansson om en överläkare på Samhall..
- Ett hjärta rött om en panik om sjukförsäkringen.
- Alliansfritt Sverige om ett papper Reinfeldt inte kände till (?)
- HBT-sossen om asgamar i politiken.
- Signerat Kjellberg om Sverigedemokraternas människosyn.
- Storstad om en realisation i huvudstaden.
- Ylva Johansson om att lärare ska undervisa- inte städa.
- Dag Larsson om lögner om vårdköer.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,