söndag 5 september 2010

Ohly i utfrågning

Jag gissar väl att Ohlys exempel med "bröstmjölkspumpen" blir kvällstidningsnyheten eller bloggarnas "klo" efter kvällens utfrågning. Annars pressades Ohly på väntade frågor om Afghanistan, höjda skatter, föräldraförsäkringen, friskolor, fotboll och mycket annat.

Det finns en ton i såväl journalistfrågor som i de inklippta frågorna från väljarna som oroar mig. Helt i linje med ett blogginlägg i morse som tog upp att skatterna inte idag är ett verktyg för finansiering av reformer i välfärden utan utgångspunkten för all politisk debatt. Och på ett helt orimligt sätt i sammanhanget blir ett komplement till skattesänkningspratet att politiken förväntas avstå ännu mer intäkter för att stimulera företagande, avstå helt från krav på hur statliga utgifter ska användas och även öka den andel av skatteutgifterna som omvandlas till vinster i privata företag som tar över tidigare offentlig verksamhet. Kravlöst. Utan rätt att ifrågasätta. En skrotat tanke om gemensamt ansvar genom en aktiv fördelningspolitik. Regeringen Reinfeldt har sannerligen lyckats påverka samhällsdebatten i den riktning som moderatledaren själv talade om i unga år.

Ohly
klarade sig hyfsat, är min spontana reaktion. Inte lysande och något ansträngt men detta kan i och för sig bero på urvalet av frågor. Tyngdpunkten verkar inte ligga på de frågor som väljarna tycker vara viktigaste utan mer där "intervjuoffret" är lättast att angripa. Kanske inte rätt inriktning i en valutfrågning om man ser till väljarnas behov av underlag för sitt val.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,