söndag 5 september 2010

Vilka svar ger alliansens bloggare till väljarna?

Valrörelsen har en sak som mer än annat irriterar mig. Att medierna till mycket stora delar inte ställer regeringsalliansen till svars för den politik man fört och vill föra. På en rad punkter har de borgerliga i alliansen tänkt sig slippa att berätta om sin politik framöver eller förklara det man har beslutat om under mandatperioden. Idag riktar de rödgröna 18 frågor till allianspartierna, ett svar på allianspartiernas lilla utspel. Förhoppningsvis kan den press som de rödgröna idag sätter på "borgarna" tvinga fram svaren. Jag tror säkert att de borgerliga partiledarna kommer att svara. Men vilka svar ger de borgerliga "regeringsbloggarna"?

18 frågor till högeralliansen – väljarna förtjänar besked
1. Varför prioriterar ni fortsatta skattesänkningar – mest för dem som tjänar bäst – framför fler lärare i skolan och minskade barngrupper i förskolan?
2. Varför döljer ni för väljarna hur mycket ni ska sänka skatterna med efter 2011?
3. Ska Sverige bli det sista landet i Europa som tillåter hemliga bidrag till partiernaDN
4. Socialbidragen ökar i åtta av tio kommuner. Varför anser ni att klyftorna minskat när den rikaste hundradelen av befolkningen fått lika mycket i skattesänkning som en fjärdedel av svenska folket fått tillsammans?
5. Varför ska sjuka människor tvingas söka jobb eller gå på socialbidrag? Hur många kommer att utförsäkras om ni fortsätter en mandatperiod till (Aftonbladet)
6. Vad händer med frågan om ett svenskt medlemskap i Nato om ni vinner valet?
7. Varför ska pensionärer fortsätta betala högre skatt än löntagare?
8. På vilket sätt får vi fler jobb av att sjuka och arbetslösa blir fattiga?
9. Är det inte pinsamt att svensk klimatpolitik rankas sämre än Kina och Indiens enligt Climate Action Network?
10. Ska uranbrytning vara tillåtet i Sverige?
11. Varför ska Sverige ha långsammare tåg än övriga Europa?
12. Hur kan ni säga att ungdomsarbetslösheten är en synvilla?
13. På vilket sätt hjälper ett aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen arbetslösa ungdomar?
14. Varför skulle er jobbpolitik som uppenbarligen har lyckats sämre än EU-genomsnittet och resulterat i motsvarande 100 000 färre i sysselsättning nu plötsligt fungera?
15. Vad tänker ni göra med arbetsrätten? Centerpartiet fortsätter att insistera på att den ska försvagas. Kan ni lova att det inte sker?
16. Blir det eller blir det inte en obligatorisk a-kassa med straffbeskattning av företagare och låginkomsttagare om ni vinner valet?
17. Vad betyder ”välfärdens kärna”? Fyra partiledare ger fyra olika svar och ingen verkar veta vad det handlar om. Är det egentligen inte bara ett sätt att dölja de nedskärningar som måste till för att bekosta era skattesänkningar?
18. Ska ni verka för en ny folkomröstning om EMU under nästa mandatperiod?

Fler som bloggar.

- Martin Moberg

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,