tisdag 7 september 2010

Ilija Batljan till storms mot slöseriet i landstinget

Ilija Batljan som startade sin landstingsbana med att spara hem miljarder till stockholmarna genom att räkna om kalkylerna för Nya Karolinska går vidare med reformagendan.

[uppdaterad]Idag ställde han slöseriet i landstinget i fokus med en rapport om hur skattebetalarna inte får ut optimalt för de pengar de avsätter till skatt. Rapporten berättar om en svinn på driftbudgeten som kan uppgå till nära en och en halv miljard. En jättelik byråkrati, dyr och dålig mat som också kostar i form av sämre vård och undernäring, pengar till sjukhusen trots att de inte ger den vård de får ersättning för, felaktiga upphandlingar och en oförsvarlig samling konsulter inom SL är några av punkterna som Ilija Batljan och socialdemokraterna vill angripa.

Slöseriet i form av en "jättelik byråkrati" bedömer Batljan kosta skattebetalarna 450 miljoner per år. Landstingets förvaltningar och staber har 1.500 anställda och har tillåtits växa medan vården fått allt knappare resurser. Den centrala byråkratin ska halveras till 2015, enligt (S) mål.

Maten, en av vårdens stora skandaler under den borgerliga alliansen, ska bli både bättre och billigare genom att man går över till "hälsokök". Ilija Batljan kritiserar det borgerliga matsystemet där leverantören Sodexo får pengar om patienterna väljer bort maten, en kompensation för ofta uselt smakande mat. I rapporten pekar man också på att dålig mat har negativa effekter för vårdresultatet. Blir maten bättre minskar också undernäringen i vården som idag drabbar mellan tio och tjugo procent av patienterna. Socialdemokraterna räknar med att övergången till hälsokök enbart på Karolinska kommer spara mellan 20 och 30 miljoner. En försiktig uppskattning visar att kostnader som vården idag har på grund av undernäring kommer att spara ca  70 miljoner per år.

Pengar
för vård som aldrig ges är ett dåligt system menar (S). Idag får sjukhusen en stor del av ersättningen även för åtgärder som inte utförs! Det handlar, menar (S), om en överkompensation på drygt 50 miljoner. "Vi rödgröna tänker sätta stopp för slöseriet och i stället göra det mer lönsamt att producera mer vård för att korta köerna", heter det i rapporten.

I
agendan för att stoppa slöseriet pekar (S) också på de dyra avknoppningar och försäljningar som landstinget genom ett särskilt "utvecklingskansli" har pysslat med. Ett exempel är att landstinget enbart på fem avknoppade vårdcentraler har gått miste om, lågt räknat, 20 miljoner. Som alternativ till de ideologiskt drivna privatiseringarna vill (S) utveckla de egna verksamheterna och bli "regionens bästa arbetsgivare". Man ser också ett ökat samarbete med "non-profit-vård" som angeläget.

I "slöserirapporten" tar (S) också upp fusket med fakturor som landstinget har betalat för tjänster som inte har utförts. Där ska en bättre granskning av entreprenörer ske. Städningen på sjukhusen brister vilket kostar pengar i form av vårdkostnader för infektioner. Där är bland annat privata St: Görans sjukhus ett föredöme därför att man sköter städningen själva. Upphandlingar ska förbättras i landstinget. Konsultberoendet i SL ska halveras och i stället ska SL få en egen upphandlings- och trafikkompetens. 

Man kan utan tvekan påstå att det drar förändringsvindar över landstinget. Slöseriet i sak är viktigt att angripa men jag tycker också att Ilija Batljan och (S) gör det utifrån en ganska bastant ideologisk grund, hela tiden med utgångspunkt från patienten och resenären. Alltid med insikten från Gustav Möllers dagar att "varje förslösad skattekrona är en stöld av folket". Det blåser redan positiva väljarvindar för Ilija Batljan och (S) i Stockholms län. De varma vindarna torde blir ännu mer kännbara fram till valdagen efter dagens reformförslag.

Rapporten finns här. 

Mer: Johanna Graf,

Läs mer: SvD ledarblogg, Anna Vikström, HBT-sossen,
Ilija Batljan på Facebook.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,