torsdag 16 september 2010

När maktens ägg finns i samma korg

Tidigare i veckan skrev jag ett blogginlägg på temat "Sverige behöver genomlysas i ny maktutredning". Bakgrunden var min upplevelse av starka förändringar i Sverige där jag ser hur mycket av den politiska makten, den ekonomiska makten och makten över informationen koncentreras i en korg: den näringslivsburna korgen med förgreningar långt in i borgerligheten. Ett viktigt ämne. Makt ska alltid granskas. I dag skriver Arenagruppens vänner på DN debatt med i stort sett samma budskap och utgångspunkter. Läsvärt och viktigt att följa upp och debattera.

Det
här är inget som har skett från igår. Det är resultatet av ett mångårigt arbete där Svenskt Näringsliv sedan tiden som SAF har spenderat pengar på opinionsbildning och politisk påverkan. Samtidigt medverkar regeringen till en försvagning av bland annat fackföreningsrörelsen. Politikens nål sticks också mot löntagarna i form av sämre villkor och nya otryggare anställningsformer. Kanske är till och med en positiv sak ett uttyck för denna maktförflyttning: När moderaterna sa nej till försämringar av LAS på stämman var det finansmannen Gustaf Douglas som agerade. Skälet var att LAS inte "är något problem" och möjligen kände finansmannen att hans och vännerna i näringslivet redan som arbetsgivare hade alla muskler. Den ekonomiska makten kunde där "fixa biffen" utan att riskera att tappa det politiska inflytandet.

Årets valrörelse går mot final. Vi har sett en spegling av valrrörelsen i medierna som nog slår det mesta jag har sett. Det är inte bara mitt allmänna tyckade som hävdar att mediebilden har varit skev utan också mer fristående analyser. Den mest allvarliga effekten är att vi har sett en valrörelse där regeringen Reinfeldt verkar komma undan en granskning av resultatet av sin politik. Man lovade jobb och färre i utanförskap. Resultatet har blivit tvärt om men den som vill läsa om detta får leta med mycket starkt förstoringsglas för att se något mer utförligt kring ämnet. Man talade om att bryta utanförskapet och i frågan om sjukförsäkringen talades i positiva termer.

Människors
verklighetsberättelser om de förändringarna som bär Fredrik Reinfeldts signum är ibland skrämmande. Beställningen "sämre villkor för dig som är sjuk, mer av piska och mindre trygghet, applåderades och "vågades" av moderater på flera ställen. Vem beställde "reformen"? Ja, enligt statsrådet och moderaternas Husmark-Persson var det nödvändigt för att kunna sänka skatter. Eller som Reinfeldt brukar säga: För att människor ska komma till sin rätt och få drivkrafter till egenförsörjning.

Politik, ekonomi och informationskanalerna i samma händer. Det behövs en ny genomlysning av maktens Sverige. Men ett första steg att bryta maktkoncentrationen är att byta regering på söndag.


Mer: Alliansfritt, Stefan Wiken om en hårfin skillnad, Helen Pettersson om att stå för sin politik, Peter Högberg om utfrågningen av de rödgröna, Röda Berget för förklarande skiss, Calle Fridén om borgerlig media, Storstad om sänkta löner. ,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,