söndag 12 september 2010

Göran Hägglund?

Jag läser "Göran Hägglund" som undertecknare men har väldigt svårt att höra just hans röst bakom de märkliga orden. Åter ett försök att spinna vidare på "verklighetens folk"-temat, som ju inte varit i närheten av något lyft för Kd. Det lyckades inte ens klara prövningarna inom den borgerliga alliansen där det främsta, konkreta uttrycket för denna "ideologi" - ett fördubblat vårdnadsbidrag i alla kommuner - föll i förhandlingarna. Artikeln i dagens DN Debatt har en rad av de märkligheter som tidigare har undertecknats av Hägglund:  
Debatten kring socialförsäkringarna är ett gott exempel. Vi har varit strängt fokuserade på att genomföra våra vallöften och få en välfärd som fungerar på riktigt

Välstånd skapas nämligen inte av fördelningspolitik utan av sådant som en levande arbetsmoral, solidaritet och hederlighet.
Och så "klon":

Det är när vi lämnar misstänksamhetens, förbudens och politiseringens land som vi ser det fria och trygga Sverige avteckna sig
Kristdemokraterna har väl på något sätt kunnat ge något bidrag till svensk politik. Att inom alliansen var lite av "samvete", påminna om de svaga och ändå ha en etikens försvarsroll. Här har Hägglunds medarbetare gett tveksamma råd och märkliga textförslag till sin partiledare. En märklig valkampanj har kd genomfört. Och dagens inlägg var lika märkligt det.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,