onsdag 8 september 2010

Det är kört för förorten i Reinfeldts Sverige

Ja, jag erkänner utan omsvep: Det hade varit oerhört värdefullt att ha det inspelat. Det hade nu inte killen från högstadieskolan i Solna som igår berättade om det blå partiets åsikter om segregerade bostadsområden. "De är körda" var tydligen den moderata valarbetarens uppfattning. Killen verkade vara ganska upprörd över det svar han fått och jag förstår honom. Om moderater mer eller mindre generellt ser storstädernas utsatta bostadsområden som "körda" vet jag inte. Nu är det ganska många år sedan partiet stämplade områden som Flemingsberg, Rosengård och Rinkeby som "Ghetton". Och på tal om Rinkeby...

Idag släpper socialdemokraterna i Stockholms stadshus en rapport om hur just Rinkeby har utvecklats de senaste fyra åren. Carin Jämtin skriver om detta i Dagens Arbete och för den som önskar ett Sverige och ett Stockholms län där klyftor minskar och livschanser förbättras för alla, är det en dyster läsning. Det mest tragiska är att resultatet som redovisas är effekterna av en medveten politik, en medveten omfördelning och ett medvetet bortval av ambitioner för förorten. Rapporten handlar konkret om Rinkeby men vad gäller utvecklingslinjerna torde samma förhållanden gälla i fler segregerade stadsdelar och bostadsområden.

Om utvecklingen i Rinkeby under Reinfeldts tid vid makten skriver Jämtin:
Hälften av de vuxna i Rinkeby saknar ett jobb att gå till. Hälften av barnen växer upp i fattigdom. Ingen annanstans i Stockholm är ohälsan så hög som i Rinkeby, och skolresultaten hör till Stockholms lägsta. Detta är också de stockholmare som drabbats hårdast av den borgerliga politiken.
sent som i går upprepade Filippa Reinfeldt i landstinget sin envetna uppfattning att människor i utsatta bostadsområden har fått en bättre vård med hennes vårdval. "Besöken har ju ökat", säger hon och vägrar se att förklaringen kan ligga i att vården nu tar en "krämpa" åt gången. Allt för att kompensera i pengar för det man har förlorat på vårdvalet. I dagens rapport om Rinkeby berättas att vårdcentralen har fått i det närmaste en halvering av personalstyrkan, från 36 anställda 2007 till 20 anställda 2009, i ett område drabbat av ett av länets högsta ohälsotal.

Reinfeldt (Fredrik) talar om "jobbpolitik", något som inte har märkts i Rinkeby. Arbetslösheten biter sig fast och det särskilt kraftigt i områden som Rinkeby. Carin Jämtin beskriver det:

Mellan 2006 och 2008 försvann 409 arbetstillfällen i Rinkeby, en minskning på hela 19 procent – samtidigt som antalet arbetstillfällen i Stockholm totalt ökade. Vi ser nu att arbetslösheten ökar betydligt snabbare i Rinkeby än i Stockholm totalt.

 Reinfeldt talar om "bidrag" med förakt i stämman. Många av oss beskriver det hellre som en del av tryggheten om man råkar hamna i en svår situation. Och vår statsministers ord faller särskilt tungt på de som bor i Rinkeby och andra utsatta stadsdelar. Medelförvärvsinkomsten i Rinkeby nåter inte ens hälften av vad den är för genomsnittet i staden. Realinkomsten sjunker medan den ökar i andra stadsdelar. Varför? Ja, den borgerliga regeringen använde trygghetssystemen för att skrapa ihop finansiering till sina sänkta skatter. I områden som Rineby har försämringarna av a-kassa och sjukförsäkring slagit särskilt hårt. Här är det genomsnittliga antalet sjukdagar per år mer än dubbelt så högt som i Stockholms innerstad.

Framtiden då? Kanske kan dagens unga stärka Rinkeby och andra områden? Bli en positiv kraft som får använda alla de inneboende styrkor och färdigheter som trots svårigheterna ändå frodas hos unga? Tveksamt. Grunden för de ungas framtid läggs ju i skola och förskola. Den politik som har förts har slagit direkt mot skolor i stadsdelar som Rinkeby. Där man egentligen behöver mer resurser per elev för att nå målet "lika möjligheter" har man fått mindre.


Carin Jämtin berättar om effekterna av politiken:
År 2006 blev 75 procent av niorna på Bredbyskolan behöriga att läsa på gymnasiet. År 2009 hade andelen sjunkit till 60 procent.
Den moderata valarbetaren i valstugan tyckte att Rinkeby och andra stadsdelar är "körda". Ett ord som med skärpa illustrerar synen på förorten i det gamla högerpartiet. Det värsta är dock inte enskilda ord som råkat slinka ur moderata tungor i en valstuga. Det värsta är att politiken ger de här effekterna för människor i förorten. Det tragiska är den totala avsaknaden av vilja att med politiken som verktyg ge människor bättre livschanser på samma sätt som gäller för andra. Men på punkt efter punkt går utvecklingen i motsatt riktning. En lämplig åtgärd är att byta regering och ledning för Stockholm och landstinget den 19 september.

Fler som bloggar.
Johan Westerholm,
- Peter Johansson om borgerlig politik mot skolor i Skåne.
- Peter Högberg om ett delat land.
- Marika Lindgren Åsbrink om a-kassans utveckling.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , na" rel="tag">socialdemokraterna,