tisdag 23 oktober 2012

I spåren av Vårdval Stockholm: När gynmottagningen stänger ner tittar de ansvariga på"Att begära att Hälso- och sjukvårdsnämnden förändrar regelboken för Vårdval Specialiserad gynekologi så att en vård på lika villkor blir möjlig för alla kvinnor i Stockholms län".

Så löd vårt socialdemokratiska förslag när Sjukvårdsstyrelse Söder igår behandlade ett ärende om "förtida upphörande av vårdvalsavtal om specialiserad gynekologisk vård". Så heter den lite mer formella rubriken.

I praktiken innebär det att många av de kvinnor som har gått till Ultragyn Sverige AB i Hallunda får oerhört mycket svårare att komma till vården och till gynmottagning. Företaget begärde att få upphöra med verksamheten eftersom ersättningssystemet i vårdvalet är alltför skral. Företaget själva visste detta redan när man gick med i vårdvalet och hoppades i ett brev till ansvariga att beslut skulle fattas som gör att "man även inom ett socialt mycket utsatt område ska kunna erbjuda befolkningen den vård på lika villkor som är en hörnsten i Hälso- och sjukvårdslagen".

Ultragyns mottagning öppnade 2006. Då startade man efter initiativ av landstinget som såg ett stort behov av en (helst) kvinnlig gynekolog i området. Nu stängs alltså verksamheten, något som är sorgligt i sig men särskilt plågsamt att se när man samtidigt får uppleva de ansvarigas passivitet i frågan. Till styrelsen fanns ett kort papper där det beskrivs som "beklagligt", att det finns "stort behov" och att "utbudet av gynekologisk vård kommer att vara begränsat i sydvästra Stockholm". Det lär enligt uppgifter finnas 26 mottagningar inom Stockholm gränser men endast 5-6 på Södertörn. En usel snedfördelning jämfört med behovet.

Anna Marsk som är VD och vårdcentralschef avslutar sitt brev till politikerna: "Med sorg i hjärtat har jag därför nu sagt upp vårt hyresavtal med Locum. Vi kommer per den 31/12 2012 inte längre kunna verka i Hallunda centrum". Idag får möjligen den högst ansvariga för sjukvården, Filippa Reinfeldt, en fråga från Dag Larsson (S) om detta vid landstingets möte och man kan hoppas att det blir mer av ansvarstagande för vården i alla delar av länet jämfört med den passivitet som uppvisades igår. Om detta har jag dock väldigt små förhoppningar.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots Politometern Intressant