tisdag 16 oktober 2012

Kraven på jämlik vård står kvar efter blek vårduppgörelse

I Stockholmsregionens morgonnyheter får Filippa Reinfeldt stoltsera med en uppgörelse med Miljöpartiet om Vårdval Stockholm. I DN skriver alliansen och MP om en överenskommelse som "Tryggar fritt vårdval" inför framtiden och som "kan hålla över tid och valresultat". Till sitt innehåll är det som presenteras inte tillräckligt. Särskilt allvarligt är att det inte föreslås något förstärkt system för kvalitetskontroll och uppföljning. Primärvårdens resurser kommer att fördelas ungefär som nu också i framtiden och det är icke acceptabelt. Men möjligen når Moderaterna en politisk framgång byggd på retorik mer än att det finns anledning att belöna en praktisk politik.

Den som har följt debatten vet hur det lät när Vårdvalet infördes. Från (S) sida var det inte rätten att välja doktor eller vårdcentral som var kritikens kärna. Huvudinvändningarna handlade om att resurserna fördelades på ett sätt som inte tog hänsyn till patienternas behov. Det skulle leda till ett system där vården byggdes ut i områden med tämligen friska invånare och redan gott utbud samtidigt som den försvagas eller inte stärktes tillräckligt där människor har större ohälsa och samtidigt sämre vårdutbud. Den kritiken kom från oppositionen men också från läkare, sjuksköterskor och patientorganisationer.

Alliansens svar blev då: "Vi tar med en särskild ersättning för tolk". Det kritiserades kraftigt men kritiken slogs bort. Året var 2007 när förslaget togs fram och gällde från 1/1 2008. Vi skriver 2012 och efter flera år av envisa upprepningar av kritiken skriver så allianspartierna och Mp: "Vi ser ett behov av att utveckla besöksersättningen så att den tar större hänsyn till patienternas olika vårdbehov, exempelvis kroniskt sjuka och multisjuka. Ett första steg införs under 2013". Talar man om senfärdighet i politiken så är detta ett lysande exempel.

Jag har personligen fäst mig vid två illustrationer av vårdvalets effekter, den ena en riktigt skrämmande utveckling men som hänger ihop med det andra. Det första gällde Ormängens vårdcentral i Hässelby. Företaget som drev mottagningen skrev till landstinget och begärde förtida upphörande av avtalet med landstinget. "Patienterna har blivit alltför sjuka och gamla", skrev vårdgivaren och "tipsade" landstinget om att andra kan ta över dessa patienter som föreföll vara både dyra och oönskade. Det är något sjukt i vården när sådant alls förekommer.

Det andra handlar om flera orimliga inslag i och följder av systemets utformning. Landstinget som ansvarig för vården avstår från ansvaret att bedöma var behovet finns av vård. I vårdvalets spår följer tyvärr också ett ointresse för den egna, landstingsdrivna vården. Vi har heller inte ett enda steg närmare målet och lagens krav om en jämlik vård efter behov när friska patienter med korta besökstider premieras och det omvända gäller för dem som faktiskt mest behöver vårdens resurser.

För den som önskar en jämlik vård efter behov kvarstår uppgiften att driva på för en annan politik i landstinget även efter dagens DN Debattinlägg, signerat Alliansen och Miljöpartiet.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots Politometern Intressant Fler bloggar om Politik