tisdag 30 oktober 2012

Lyft skoldebatten, Björklund! För elevernas skull!Det är lätt att bli uppgiven ibland. Ett tillfälle till frustration är när (i alla fall delar av) svensk politik tar sig an skolfrågor. En av de mest sorgliga förändringarna i vårt land är att ambitionerna om ett "livslångt lärande" har skrotats. Med större svårigheter att läsa på Komvux och större hinder för många elever att bli behöriga till högskolan stängs dörrar för många. Detta trista kombineras med (delar av) politikens nära nog totala ovilja att diskutera skolans problem på allvar. Som ofta i skoldebatten blir det som när Folkpartiet och Jan Björklund igår kom med nytt utspel i stället en debatt och ett fokus på mätning av kunskaper i stället för åtgärder mot skolans resursbrister, brist i stödet till alltför många elever och andra utmaningar som borde uppmärksammas.

Vi har sett det här sneda perspektivet många gånger förr. Jag tänker bland annat på när Skolverket pekade på att likvärdigheten i skolan har försämrats. Från höger till delar av vänstern kastades debatten in i en diskussion om och ett oreserverat försvar för valfrihet, i stället för att försöka diskutera problembilden som Skolverket berättade om och vad som kan göras åt den trista utvecklingen. Man behöver som bekant inte vara motståndare till valfrihet för att uppmärksamma ökade skillnader mellan elevernas resultat, något som (delar av) politiken verkar tycka. Gårdagens utspel från Folkpartiet ligger i samma "härad" av olyckliga inslag i skoldebatten som samtidigt blir till frånvaro av nödvändiga perspektiv.

Skolans resultat försämras generellt samtidigt som skillnaderna mellan elever ökar. Det borde leda till ett politiskt fokus på orsaker och på åtgärder för att vända utvecklingen. Hur kan vi stärka eleverna och stödet till dem som behöver? Vad behöver lärarna ytterligare i sina roller? Har skolledare de verktyg de borde ha för att kunna vara pedagogiska ledare och driva på utvecklingen? Nej, svaret från Björklund blir "ge betyg från fyran". Man suckar.

Att det är just ansvarig utbildningsministers eget parti som tröskar på i samma hjulspår, oavsett omvärlden, är extra allvarligt. Men som Centerledaren Annie Lööf visar med sin twitterkommentar är även regeringens splittrad i detta. "De första 6:orna har ju inte ens fått sina betyg än. Invänta & se" skriver Annie Lööf klokt. Och där kan man verkligen vänta. Däremot kan väntan inte gälla resten av skolpolitiken. Tvärtom är varje förlorad elev som inte når målen en förlust och ett misslyckande för skolpolitiken. Att utgå från den synen i skolpolitiken skulle möjligen höja ambitionerna till rimliga nivåer.

Mer: DN. SvD,
Bloggat: Röda Berget, Alliansfritt, Martin Moberg, Mattias Lundbäck, Hellberg tycker,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots Politometern Intressant