tisdag 16 oktober 2012

Moderat förtroendetapp och en S-hemläxa från United Minds och väljarna

Aftonbladet / United Minds om förtroendet i sakfrågor...

Aftonbladet har försett nyheten med samma mörka katastrofrubriker som i går. Då handlade det om "Chocksiffror". Idag ropar tidningen ut att "Löfven tappar i hjärtefrågor". Även här är det United Minds som ligger bakom mätningen, nu om förtroendet för partier i olika sakfrågor. Den som till äventyrs blir orolig av rubrikerna bör granska siffrorna. Det finns möjligen skäl för alla att fånga upp väljarnas signaler. Men om någon ska känna oro för resultatet i den här mätningen så är det snarare Reinfeldt och allianspartierna. Det ser kort sagt inte bra ut för de styrande.

"Sverige är på väg åt fel håll". Det tycker drygt 43 procent av väljarna och det är den högsta siffran som uppmätts sedan 2010. 36,4 procent av svenska folket menar att Reinfeldt kör Sverige åt rätt håll. 20,5 procent är osäkra.

I sakfrågor är mätningen mer en källa till rysningar för Moderaterna än för  (S). På fyra av fem samhällsområden får Alliansregeringen däng av Socialdemokraterna när det handlar om förtroende. Jobben menar 44,8 procent av väljarna hanteras bäst av (S) medan 33,1 procent föredrar Reinfeldts så kallade "arbetslinje". Det förtroendeförhållandet har tidigare bekräftats av andra, som Westanders mätningar. Nära halva väljarkåren föredrar (S)-politiken i vård och omsorg, att jämföra med 23,4 procent för (M). 39,9 procent önskar (S) skolpolitik mot 33,7 för den moderata. 30,6 säger (S) när man uttalar sitt förtroende om miljöfrågor att jämföra med 17,9 procent för (M).

Den femte frågan handlar om en grundläggande fråga i politiken. Vilket alternativ klarar bäst att föra en politik som stimulerar ekonomisk utveckling. Här leder fortfarande Moderaterna i förtroende och det ganska kraftigt. 48,2 svarar (M) mot 31,8 för (S).

Även om det fortfarande finns ett starkt stöd för Socialdemokraterna så går partiet något bakåt i förtroende i samtliga frågeområden utom när det handlar om den ekonomiska politiken. Där finns en paradox jämfört med partiernas budgetförslag. Regeringen och Reinfeldt bedömde ju ett högre reformutrymme jämfört med (S) och även jämfört med en rad andra bedömare. Dessutom används en stor andel av det utrymmet till en tveksam "reform": Att sänka bolagsskatten för brutto 16 miljarder, något som verkligen inte alla tror kommer att gynna jobbtillväxten. Att regeringen gör det på lånade pengar borde rimligen pressa ner förtroendet när det handlar om att sköta landets finanser.

För Socialdemokraterna är minustecknen framför fyra av fem viktiga frågor något att fundera över, även om opinionsmätningar alltid ska läsas med försiktighet. Det viktiga i sammanhanget är att man kan göra det i trygg förvissning om att svenska väljare i hög utsträckning gillar inriktningen. Samtidigt får det nu regerande alternativet, Moderaterna, minustecken framför förtroendesiffran på alla områden.

När det gäller jobben, skolan och vård/omsorg ökar osäkerheten vilket kan vara ett uttryck för att S-budgetens inriktning, illustrerad med namnet "affärsplan", skapade mindre skillnader i väljarnas ögon mellan (S) och (M). Den tolkningen med reservation för att halva mätperioden ligger före (S) offentliggörande av hela budgetmotionen.

Sammanfattningsvis: Väljarna är inte heller helt säkra på utvecklingen. Osäkerheten ökar, något som ger (S) större tapp än för (M) utom i den fråga (ekonomi) där Socialdemokraterna redan ligger efter. Mätningen ger (S) en rejäl hemläxa och ett uppdrag att fortsätta slipa på politiken och kommunikationen av politiken. Det är nödvändigt om grunden ska läggas för ett valresultat 2014 som lyfter partiet från 2010 års eländesnivå. Det görs säkrast om man tar fasta på de signaler väljarna ändå ger i mätningen. Ett starkt stöd i viktiga frågor, inte minst på välfärdsområdet och ett underkännande av Reinfeldts och Moderaternas väg som man nu lett in Sverige på. Det sistnämnda är inte förvånande.

Mer: United Minds rapport.
Fler om opinionsläget: Johan Westerholm, Peter Högberg, Campaign Dossier, Staffan Lindström, Uppstuds, Martin Moberg,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant