tisdag 16 oktober 2012

Spårväg Syd bort men fortfarande 750 000 skäl att satsa på Södertörn

[Uppdaterad] Mig förvånar det inte ett dugg, den nyhet som idag når mig från Stockholms läns landsting. Nej, det är inte rubriken på det här inlägget som är en nyhet. Insikten om behovet av satsningar på spår och trafik söder om Slussen har uttryckts av många och många gånger. Men ända sedan jag såg en sammanställning över investeringsbehov, där den viktiga tvärspårdragningen på Södertörn hade petats in under en "övrigt"-rubrik, så har jag anat utgången. Att SL också har agerat emot lösningen hjälper väl inte till, och inte heller att Stockholm har ett trafiklandstingsråd som förefaller helt ointresserad av länets södra delar. I stället prioriterades innerstaden och "NK Express" och det är tänkbart att det vi nu ser, Spårväg Syd in i en avlägsen framtiden om ens det, är en följd av det beslutet.

Förhoppningen har väl stått till de företrädare för majoriteten som ändå har deklarerat att "visst  kommer Spårväg Syd". Tunga, lokala företrädare skrev om 750 000 skäl att utveckla infrastrukturen på Södertörn, däribland många företrädare för landstingsmajoriteten. Att det i alliansen fanns stöd för Spårväg Syd har också vid åtskilliga tillfällen garanterats av alliansen i Huddinge när vi den vägen har försökt driva på landstinget. Men det saknas inte heller löften från Wennerholm och landstingsmoderaterna. Vid budgetdebatten 2011 var beskedet ganska tydligt: "Det handlar om ett förverkligande av Spårväg Syd, som finns med i den första delen av paketet som trafiklandstingsrådet uttryckte det.

Vid landstingets Trafiknämnd idag kommer (S) att föreslå återremiss på ett ärende där Spårväg Syd är borta. Högre ambitioner krävs och mer av helhetstänk för regionens södra delar utifrån trafik, bostadsbyggande och arbetsplatser. En sådan strategi skulle kunna förstärka underlaget för satsningar som spårvägen och det skulle också följa landstingets egen plan, RUFSEN, som handlar om att skapa fler starka kärnor i regionen. Moderaterna och Wennerholm bör följa sina egna utställda löften och utspel och därmed stödja S-förslaget.

Det är kanske inte troligt. Då är det bara att plocka fram ett gammalt blogginlägg och peppa motståndskrafterna. Eller som rubriken löd på ett av mina tidigare inlägg om hotet mot Spårväg Syd, som verkar besannas. "Nord mot Syd? Oavsett det - Stand up and fight, Syd!" Eller kanske ett bättre alternativ till "regiondelspatriotism" är att välja en ny politisk ledning för landstinget som ser till hela regionens villkor och utvecklingsmöjligheter. Det är nog trots allt den bästa lösningen.


Uppdatering: Som framgår av Lennart Kalderéns kommentar nedan så behandlade Trafiknämnden ärendet under gårdagen. Det finns bl.a. återgivet i SvD, i en artikel som jag väntat på ska komma på nätet men inte hittar. SvD skriver: "Landstinget går vidare med förmodat olönsam spårväg". På nämnden lades ett särskilt förslag till beslut av M, C och KD, som bland annat refereras av Christer Wennerholm och Lennart Kalderén.

Erika Ullberg (S) säger till SvD att partiet har föreslagit återremiss för att få bättre beslutsunderlag än detta och uttrycker oro över vad som händer när det nu finns brister. Vad det innebär finns beskrivet i partiets skrivning till nämnden i går. Det man kan notera är att Folkpartiet inte ingår i Alliansen i den här frågan. Man lade ett eget förslag och säger till SvD och i pressmeddelande att man inte vill ha någon utredning av alternativ busstrafik utan bygga spårvägen.

Jag själv ingår inte i nämnden utan jag har skrivit om frågan därför att den är viktig för mig. Till det "författandet" har jag de källor som är öppna och tillgängliga på nätet. Bara det faktum att allianspartierna inte är eniga i sitt förslag oroar ju.

Har också fått uppfattningen på sociala medier att spelet är lite märkligt. Det var ett år sedan förstudien remitterades och handlingarna nu kom 10 dagar före. M-förslaget (+KD och C) lär ha lagts under mötet? Kanske därför som Fp bröt sig loss från alliansvännerna. Vad gäller (S)-förslaget känns det förstås viktigt i alla sammanhang: Man ska veta vad man beslutar. Det är mycket klokt att en förstudie också beskriver hur det ser ut med byggande och arbetsplatsetableringar, om man vill stärka argumenten och ekonomin i projektet. 

Fler: Malin Danielsson, Birgitta Rydberg
Dagens Nyheter skriver.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots, Politometern och Intressant