tisdag 1 november 2011

Juholt och DN-ledarens adrenalinflöde

Ibland tar det tid för kroppen att återgå till normal balans efter en ansträngning. Ännu ett par veckor efter det mastodonta drevet mot Håkan Juholt verkar ledarteamet på Dagens Nyheter fortfarande vara rejält uppumpade med adrenalin. Dagens ledarsida fylls med en text som är sammansatt utifrån de förutsättningarna.

DN har läst Folkbladet och Widar Andersson och tycker sig hittat en skandal. Juholt har nämligen uttryckt det så att det är Kommunals ledning "som skriver lagtexten till den lag om rätt till heltid som blir den första proposition som en ny S-regering". Detta bildspråk, som också DN-redaktionen vet att det är, skriver man en helsida på om och avslutar med orden: Sällan har dock en S-ledare gett ett så uppseendeväckande exempel på vad denna facklig-politiska samverkan kan betyda i praktiken.

Jag tror att Juholt menar att (S) och i det här fallet Kommunal har i stort sett samma syn. Heltid som rättighet och deltid som möjlighet är en viktig fråga för (S). DN kunde ha gett ett bidrag till själva sakfrågan men väljer bort det till förmån för ett patetiskt Juholt-angrepp. Var och en vet att lagtexter/proppar tas fram efter en ganska bestämd mall av det departement som ansvarar och ofta lagrådsprövas. Här finns säkert under beredningen anledning att höra även kommuner och landsting samt andra fackliga organisationer. Så kommer förstås att ske alldeles oavsett vilken tolkning Dagens Nyheter lägger in i en mening efter ett möte i Norrköping.

I andra sammanhang än propositionsskrivande kanske man kan ana att politiska texter från lobbister och "särintressen" används. Jag orkade för ett par år sedan stämma av några riksdagsmotioner från alliansledamöter och hittade ett par exempel där debattartiklar från en förening blir till motioner i riksdagen. I ett annat fall en ledartext i en lokaltidning som helt plötsligt blev till förslag i riksdagen. Eftersom mycket att proptexter i alla fall under den förra S-regeringen togs fram i regeringskansliet av dess duktiga tjänstemän är väl risken ganska liten att det som DN antyder kommer att ske. Och OM så är fallet så har ju "världen" med Juholts ord fått veta det och kan reagera. Möjligtvis finns det tillfällen i dessa dagar då den öppenheten inte är fullt så total.

Vad tycker för övrigt DN om idén: "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet?"

Fler som bloggar: norah4you

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,