söndag 27 februari 2011

Partikongressen blir faktiskt en rejäl nystart?

En månad kvar till S-kongressen och i DN finns en artikel om politik på kongressens arbetsordning. Annars har mycket handlat om person med koppling till partiledarfrågan. Sen valdagen och allt som har hänt - eftervalstystnaden, vid förtroenderådet, ombudsval - har väl få personer gett uttryck för en tro att kongressen ska kunna lyfta partiet. Även om alla hoppas på det. Journalister har berättat om en aldrig så strid ström av utspel och smutsläckor. En väldigt stor partistyrelse har varit i det närmaste tvärtyst under detta halvår när ledarskapet som mest hade behövts. Men inte ens de väljare som valde (S) på valdagen har lämnat partiet i någon större omfattning även om opinionsläget i vanliga fall skulle betecknas som katastrof. Och mitt i allt det här börjar jag ändå tro att kongressen kan ge ett avstamp.

Ju närmare kongressen desto fler har bekräftat att öppenhetens förspråkare har haft  rätt. Inte bara genom tal, som när Sahlin denna vecka instämde i en länge framförd åsikt från Netroots-bloggare om ökad öppenhet. Mycket sker också i praktiken. I andra partier har intern S-kritisk debatt gjort att man markerar genom att själva öka öppenheten vid val. Och Socialdemokraterna i Sundbyberg väljer partiordförande med öppna hearingar med kandidater. Partiets kriskommission avslutar hela rapporten med att bloggnätverket Netroots är av "yttersta vikt". Ett härligt erkännande av oss som under lång tid har lagt ner fritid på bloggande. Men också något som förpliktar och ställer krav: Netrootsbloggare har under eftervalsdebatten lagt en tyngd av kritiken som har gällt partiets ledningsfunktioner. Visst kan det vara riktigt och befogat. Ett parti som brister i toppen eller organisationen fångar inte upp omvärld och det egna interna signalerna och kraven på rätt sätt. Däremot bör man passa sig för att lägga hela valförlustförklaringen på sådana faktorer. Det är att göra det väl enkelt för sig. Framför allt gäller det att inte fastna i kritiken i sig själv som livsluft utan i resultat och påverkan som bygger upp. Ett bloggnätverk som är av "yttersta vikt" för ett parti beter sig konstruktivt.

Med en månad kvar finns ingen given partiordförande. Men en känsla är ändå att en stor del av socialdemokratin, om man bortser från mer interna och dolda maktspel, kommer att sluta upp kring den ordförande som väljs av kongressen. Partiets ledning lär göra ett dundermisstag om man tror att gårdagens sätt att "styra en kongress" ska gälla i år. Även om många delegationer har valt ombud som "alltid är ombud" så kommer många att ställa mycket högre krav på sin egen roll än tidigare generationer av ombud. Här kan ett tidsschema spricka rejält. Och därtill ska kongressen döma av övriga funktioner som möjligen inte är tänka att väljas om. Det tillsammans med det krav som finns i landet på att få prata politik talar för en kongress till i höst.

Förnyelsen av socialdemokratin kan i sig handla om att återvända till rötterna, men också modernisera sättet att tala med och finnas i väljarnas vardag . Den som likt DN tror att enskilda sakfrågor som vinster i välfärden, a-kassegräns eller ens höjda skatter är frågor som räcker som framtidsplattform för en socialdemokrati med bättre självförtroende har missat en del. Nu tolkar DN signalerna som att kongressen inte kommer att få prata detta, av mer omtankesskäl om partiet. Min gissning är att kongressen kommer att tycka att det är okey att nu i mars välja ordförande, att den nya ledningen får ett halvår på sig att börja jobba samtidigt som partiets medlemmar får tid för politiska diskussioner som kan ligga till grund för en valplattform 2014 redan i höst. Lämligtvis blir den kongressen också beslutande när det handlar om större organisatoriska förändringar som krävs.

En månad till kongressen och Novus visar en svag ökning i opinionsläget. Den som vill kan säkert se tecken på större saker i detta....

Mer:
- Aftonbladet om S-räddare i nöden...
- DN Debatt: Förnyelse i facket..

- Johan Westerholm om ledarfrågor.
- Roger Jönsson om framtid och opinionen
- Röda Berget om surdegar och en ny kongress med nya ombud
- Staffan Lindström om Nätrötter
- Peter Högberg om förnyelse
- Sandro Wennberg om att ställa in..
- Johanna Graf om att säga något som uppmärksammas.