lördag 26 juni 2010

EU-granskning av Lundin Oil och Sudan

[uppdaterad] Dagen efter idag. Kanske också för utrikesminister Bildt som enligt säkra källor befinner sig på en time-out i Italien. Samtidigt berättar Johan Ulvenlöv på S-buzz om ett nyinslag i Tv4. EU ska följa upp de anklagelser som riktas mot Lundin Oil om agerandet i  Sudan. Det känns som frågan inte riktigt vill pratas om i Sverige. Något som irriterar och inte riktigt passar in. Just olja är i dessa dagar en alltför nedsmetad näringsgren. Ord som "brott mot folkrätten" är skadliga för en politisk företrädare, bara genom ett närmande till personen, alltså helt oberoende av "sanningen". I demokratin Sverige där det fria ordet delvis garanteras med skattepengar avstår en av de statsunderstödda medierna nästan helt från att ta upp frågan. Söker jag på Svenska Dagbladet om "Lundin Oil" så hittas 78 artiklar. En av dessa åtfinns på ledarsidan och är mer än surhetsartikel mot de rödgröna skriver av Claes Arvidsson. Sen är det tunnt....

Mina tidigare inlägg om "affären" har varit försiktiga när det gäller ens påståenden om att peka ut Carl Bildts personliga ansvar eller skuld. Men det är helt orimligt att ruska på huvudet åt frågan och bara låta vardagen tuffa vidare. Det är lika orimligt att tro att affären inte påverkar trovärdigheten. Det är lika orimligt att Bildt inte möts av starkare protester när han hänvisar till Lundin Oil egen hemsida som "bevis på oskuld". Och till och med behagar skämta om den time-out som jag har förstått att hans partis egna etiska regler ställer krav på. Men förstås: Bildt är ju inte, som han själv framställer det, ingående i någon rättslig process. Eller?

Uppdatering: Efter att ha läst dagens postning av Johan Westerholm inser jag att jag missade en kommentar som är central för mig. Självfallet handlar en del av detta om juridik. Som lekman ger jag mig inte in i försök att bedöma den delen. Mark Klamberg bloggar bättre om det och har bl.a en länk till Fokus artikel om den bristerna i juridiskt underlag i dessa frågor. Men saken är i hög grad en politisk fråga, en förtroendefråga.
Mer att läsa:
- DN-ledare om "fluffiga anklagelser".
- Erika Ullberg om en regerings akilleshäl.
- Rapport om bakgrunden till Lundin Oil och Sudan.
- Eget inlägg: "om Bildt hade varit Laila Freivalds".
- TV4 med inslag om EU-granskning av affären.

Fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Först måste vi hantera frågan, är Lundin Oil eller Bildt föremålet för förundersökningen, NEJ och NEJ åklagaren har väck förundersökning för att undersöka om det kan finnas kopplingar till Sverige utan att precisera vilka kopplingar.Ser man själva anklagelserna från människorätts organisationer, där finns även kravet att granska svenska regeringen,- regeringen som satt i makten i den tiden, alltså S-regering. Har svenska regeringen med sin tysta medverkan mot Lundin Oil gjort sig delskyldigt till folkrättsbrott, är även viktig sak att undersöka. Att säga att även EU vill undersöka anklagelserna är väl kanska missvisande påstående, för att EU:s Socialistiska gruppen med svenska Socialdemokraterna Marita Ulvskog i spetsen vill lyfta upp frågan, Socialisterna är inte hela EU. Och Marita Ulvskog har samtidigt visat att hon vill blanda EU in i inhemska partipolitiska smutskampanj mot Carl bildt, vilket visar att hon är inte lämplig person att representera Sverige i EU:parlamentet.

Unknown sa...

Om det är upprättelse för Sudans civilbefolkning du är ute efter, varför i så fall inte uppmärksamma vad den svenska s-regeringen som satt vid makten mellan åren 1998-2003 gjorde för den sudanesiska civilbefolkningen? ECOS rapport som är grunden till att det här ämnet aktualiserats igen anser ju att den dåvarande s-regeringen har ett delat ansvar med Lundin Oil för vad som pågick i Sudan. I den regeringen ingick både Mona Sahlin och Thomas Bodström som nu kräver att Carl Bildt tar "time-out". Varför inte uppmärksamma vad dessa båda gjorde, eller rättare sagt, inte gjorde för den sudanesiska civilbefolkningen? Enligt ECOS rapport gick ju den dåvarande s-regeringen helt på Lundin Oils uppgifter om vad som pågick i Sudan.

Med tanke på att åklagaren som inlett en förundersökning rörande folkrättsbrott i Sudan undersöker "svensk anknytning", är det då helt otänkbart att det även gäller den dåvarande s-regeringen? Jag säger inte att det är så men med tanke på att den förra s-regeringen kände till Lundin Oils verksamhet i Sudan men inte själv utredde dess förehavanden gör att det faller en skugga över förra s-regeringen också.

Nu tror jag inte att Lundin gjort sig skyldig till folkrättsbrott i Sudan, men skulle det vara så är det fler än Lundin Oils förehavanden som borde granskas.