onsdag 6 juli 2011

S lanserar näringspolitik för 38 socialt utsatta stadsdelar


En pressträff i Almedalen om socialdemokratiska förslag för fler jobb också i de mest utsatta delarna av Sverige. Ja, det är förklaringen till mitt första inlägg på min egen blogg på ett tag. Almedalsveckan som pågår, och jag är där i jobbet. Socialdemokraterna presenterar ett antal förslag för att de som kanske står längst bort från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete. Det var partiets Luciano Astudillo som presenterade nylanseringen.

Som man visar är arbetslöshet och utanförskap en företeelse som i vissa stadsdelar och bostadsområden i Sverige är en fråga av helt annan kaliber än på andra håll. Och svårare att finna vägar ut ur. Rapporten innehåller bland annat ny statistik ifrån SCB. Den visar att drygt 40 % av befolkningen i åldern 20-64 i de mest socioekonomiskt utsatta områdena (de s.k. LUA-områdena) varken arbetar eller studerar.
Den kom på pressträffen förstås en fråga om vad förslagen kostar. En signal om hur partiet nu tänker finns i rapporten. Den innehåller bland annat en ny beräkning från Riksdagens Utredningstjänst som visar att de totala skatteintäkterna skulle ha ökat med nästan 10 miljarder kronor år 2009 om sysselsättningsgraden skulle ha varit lika hög i våra städers utsatta områden som i riket i stort.

Eller med andra ord: Arbetslösheten kostar och insatser som funkar och som leder till jobb är mer att se som en investering än kostnad.
De konkreta förslagen handlar om insatser för jobb, ökad handel, färre i bidrag och grön upprustning.
 • En modell för uppskjutande av reavinstbeskattning vid återinvestering i aktier i onoterade företag bör prövas.

 • En lånefacilitet med statsgaranti för onoterade företag genom bankerna bör prövas.

 • Ett tillfälligt anställningsstöd för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta bör införas. Syftet ska vara att stimulera övergång till arbete genom att reducera effekterna av den avräkning fullt ut som idag sker av försörjningsstöd mot arbetsinkomst.

 • En garantimodell där staten, eventuellt tillsammans med berörd kommun, får garantera lån för upprustning av lägenheter i flerfamiljshus inom en ram på totalt 20 miljarder kronor med möjlighet att subventionera garantiavgifter i socioekonomiskt svaga områden bör införas.

  Fler som bloggar:
    Röda Berget,
  - Socialdemokraternas hemsida
  - Hela S-rapporten
  -  Powerpoint-bilder från pressträffen.

  Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
  Intressant
  Fler bloggar om Politik