lördag 8 januari 2011

En invändning mot tesen att (S) har rasat ihop

Den gissningslek och de spekulationer som medierna helt naturligt håller på med under (S) temporära krisbearbetning fortsätter i dag med ett bidrag av Aftonbladets Lena Mellin. I samma tidning varnar SSU:s Jytte Guteland för att dra in de falangstrider som så när har skjutit SSU i sank tidigare i partiet.

Lena Mellin har tokfel på en punkt och det skriver jag trots en rad egna inlägg med visss uppgiven underton om hur debatten har förts (?) under hösten. Ett socialdemokratiskt parti består inte enbart av en partiledare, partisekreterare, partistyrelse och riksdagsgrupp. En socialdemokrati som lever byggs upp av dess många medlemmar och av tusentals aktiva i kommuner och landsting. Min bild är verkligen inte att partiet där/här har "rasat ihop". Tvärtom finns en stor vilja att jobba framåt, ibland för att nå majoriteten vid nästa val och faktiskt att sköta den makt som partiet lokal har fått på många håll av väljarna. Lyssna av diskussionerna på de lokala träffar som ordnas. Följ debatten på facebook-gruppen som tycker till inför kongressen. Ta  del av tankar och analyser från den Öppna kriskommissionen. Lyssna idag på Ekots lördagsintervju med Marika Lindgren Åsbrink och hör en av många framtidsröster i socialdemokratin. S) är inne i en process att utse ny ledare, ja. (S) har hamnat i bakvattnet under hösten och försvagats som oppositionskraft mot Reinfeldt, ja. Men partiet har sannerligen inte rasat ihop på grund av detta.       

I Aftonbladet gissar en stor andel av "experterna" att det blir Sven-Erik Österberg som tar över som partiledare efter Sahlin. Få av dem vågar dock satsa egna pengar på sitt vad. Undantaget är Stig-Björn Ljunggren som lägger en femtiolapp på Österberg.

Utan att själv bidra med synpunkter på namn så kan man väl utan att skämmas göra analysen att Österberg möjligen kan ha utmanare om det som nu krävs är en totalförnyelse av socialdemokratin, omvänt ett namn som kan passa som "handen i handsken" om uppgiften är att inge trygghet i grundvärderingar och att "hitta tillbaks till rötterna". Under det halvår som har gått har i alla fall min bild av debatten på flera ställer stärkts i att det är just den linjen som partiets medlemmar (och väljare?) efterlyser. En svårighet i att avgöra detta är ju att valanalysen inte är klar på nationell nivå. Därför utgår jag från min egen "eländesanalys" och inget talar där för att tankarna om att "hitta sig själv" skulle vara fel.

Här bör också Jytte Gutelands perpektiv om falangstrider tas in. I SSU handlade dessa lika mycket om person men också om "kultur" som om politisk inriktning. Min bild av nuläget är att det finns en ganska bastant "matta" av inlägg från "vänster" medan det som skulle kunna beskrivas som "höger" är mycket frånvarande. Kanske har insikten spritt sig att det nu inte räcker med att tala om "förnyelse" utan att fylla säcken med innehåll. Där gäller också att inte dra iväg och förstora bilden av splittring. Ett exempel: att en av punkterna om omprövning är att vi i landstinget har skrotat förslag om skattehöjning och i stället föreslog oförändrad skatt tror jag att väldigt få upplever som en "högervridning". Att tillväxt och jobb måste skapas med goda villkor för företagandet men också med en mycket mer framskjuten plats för frågor om arbetslivets villkor och hållbarhet menar jag att det går att få mycket god uppslutning kring. Där är inte Svenskt näringslivs önskade politik vår utgångspunkt, oavsett Primeaffärer och annat...

Hösten 2010
må vara förlorad för socialdemokratin, både som tid för att bygga framåt men också som motkraft mot den borgerliga alliansen. Jag är dock inte helt säker på att det bara ska beskrivas i dystra nyaner, ens denna krishöst. Det kan och verkars växa fram något som nu grönskar ur detta. Vår är vår och det innebär att nytt får knoppar och börjar blomma. När den nu oåterkalleliga processen med partiledarval är klar kommer socialdemokratin att gå igång för fullt med valrörelsen inför 2014 där en omprövning av politiken under ett nytt ledarskap blir en viktig del. Ett raserat parti? Glöm det. En kraft att räkna med 2014? Jag börjar mer och mer känna att svaret är: "Självklart!!"


Mer bloggat:
- Eget inlägg om Expressens tes att Pär Nuder tar över.
- Eget inlägg om Aftonbladets tes att S-E Österberg tar över
- Eget inlägg om goda råd till (S) från Ulrica Schenström
- Sandro Wennberg om icke-behovet av triangulering
- Mattias Lundbäck om faran med produktanpassning.
- Roger Jönsson om en ny partiledare.
- Martin Moberg om uppskruvade mediala spekulationer.
- Stig-Björn Ljunggren om politikens begränsningar
- Peter Johansson med viktigt inlägg om icke-motsättningar
- HBT-sossen om en radioserie om riksdagens första 100 dagar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,