onsdag 19 januari 2011

Skandalöst efter bostadspolitikens förfall

Ovan: Företaget Allokton...
Nedan: HUGEs fastigheter i Visättra..
Dagens SvD beskriver en mörk fläck på den svenska bostadspolitiska himlen. En fråga där det politiska ansvaret är ganska tydligt men väldigt sällan omtalat. Att exemplet kommer från min egen kommun Huddinge gör det extra bloggningsvärt. Det handlar om de effekter som vi nu ser att borgerlighetens ideologiskt motiverade utförsäljningar av allmännyttan. Nu tar de så kallade "slumvärdarna över", skriver SvD. I bostadsområdet Visättra har delar av Huge Fastigheters bestånd sålts ut och övergått till nya ägare, som sålt till nya ägare, som sålt till nya ägare som inte verkar ha ekonomiska muskler att sköta det de har köpt. En av de största "syndarna", Acta, beskriver på sin hemsida vad människors bostäder är för dem. "Investeringsprodukter". Det är hyresgästerna som ytterst och direkt drabbas. Hedervärt av SvD att också beskriva kontrasten:

Idag är företaget Allokton med den mer statusfyllda adressen Strandvägen 5 A ägare till de utsålda "investeringsprodukterna" i Visättra. Investeringsprodukter med fuktskador. SvD skriver:
På ena sidan ägs miljonprogramshusen av det kommunala bostadsbolaget Huge och har röda, nyrenoverade fasader. På den andra sidan är husen i uppenbart dåligt skick: fasaderna är slitna, det är klotter i hissen och armeringen i ett garage har lossnat med rasrisk som följd.
Personligen är jag glad att jag bor i HUGE:s bestånd och att från och med årsskiftet få tillhöra bolagets styrelse. De kommunala, gemensamt ägda företagen har i alla fall fram till nu haft människors boende i fokus, inte kortsiktiga avkastningskrav. Jag vill att det ska vara så också framöver. Rent teoretiskt behöver inte vem som äger aktierna i bostadsföretaget avgöra hur boendet är för hyresgästerna. Det påverkas förstås också av synen på sin rörelse. Är man en långsiktig ägare som tar ett förvaltningsansvar? Eller är man en ren spekulant som ser bostäder som "investeringsprodukter". Tyvärr för den som pläderar för ett ökat privat ägande drar de här aktörerna ner allt förtroendekapital även för den som möjligen skulle vara seriös i sina fastighetsaffärer.

Nya vindar blåser över bostadsSverige och nya förutsättningar och krav gäller för allmännyttan. Av Huges bestånd har ett tusental bostäder ytterligare omvandlats till bostadsrätter, också det med ideologi som utgångspunkt. Det SvD beskriver idag är ett exempel på effekter av tidigare felsteg och jag hoppas att vi slipper fler i den klassen.   

Läs mer:
- Andra felsteg i bostadspolitiken av ideologiska skäl: exemplet Boultbee.
- Marika Lindgren Åsbrink om Boultbee
- Svensson om aktörer i borgerlighetens bostadsSverige
- Annika Högberg och Roger Jönsson om vräkningar av barn

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,