fredag 21 januari 2011

Politikens ansvar för en sämre skola

"Det är som att vända en Atlantångare. Min prognos är att resultaten kommer att fortsätta sjunka under de kommande fyra, fem, sex åren.."
Efter ständiga utsvävningar till "hårdare tag-politik" återkommer utbildningsminister Björklund trots allt ibland till skolans kärnuppdrag - att ge eleverna kunskaper för livet. Nu går utvecklingen åt fel håll på det området. Redan 2009 slog Björklund fast att den negativa trenden skulle fortsätta. "Det tar tid att vända.." var hans teori. Och säkert ligger den en sanning i detta. Vare sig skolpolitik, politik i sig självt eller de samhällsbrister som många av oss vill att den ska lösa, låter sig avgränsas av enskilda mandatperioder när det gäller effekter. Kritiken mot Björklund och alliansen ska inte handla om att man inte vänder "atlantångare" snabbt utan att man för fel politik och har alltför låga ambitioner när det gäller att möta det som leder till de sämre resultaten.

Sanna Rayman citerar Ohly på ledarsidan i SvD. Vänsterledaren har anklagat regeringen för bristerna i skolan och där hänvisat till, inte Reinfeldts regering, utan beslut som fattats för sådär 15 år sedan. Jag ger Sanna Rayman rätt i kritiken att det inte är rimligt att regeringar i nutid ställs till svars för något som ligger utanför dess möjligheter att påverka. Politiker oavsett parti ska få ta ansvar för de beslut de själva fattar. Eller inte fattar. Men det finns onekligen en koppling som är viktig i det Ohly säger och något som den mandatbundna politiska debatten på ett olyckligt sätt inte tar till sig tillräckligt. Det gäller verkligen skolan. Elevers skoltid kan, i alla fall teoretiskt, omfatta regeringar och lokala styren av olika kulört.

Där kommer mina egna erfarenheter från Huddinge kommun in. Utvecklingen här är som i riket. Resultaten i skolan försämras. Det gäller inte för alla elever. Koncentrationen av problemen är till vissa stadsdelar. Eleverna just där tycks inte ha fått det stöd och den hjälp som de borde ha haft för att kunna prestera. I många fall har de bristerna varit tydliga redan i förskolan. Här är poängen viktig. De elever som idag slutar högstadiet började i en förskola som under 90-talets mitt inte hade återhämtat sig från de förödande besparingar som genomfördes, i Huddinge också i förskolan. De stora försämringarna gällde områden som skulle ha haft stor betydelse för att ge elever i områden som Flemingsberg och Vårby bättre förutsättningar i livet. Modersmålsträning i förskolan. Mer stöd, gärna efter behov. Mindre grupper på fritids. Mindre klasser och hög kompetens på lärarna i skolan. I "dråpslaget" som besparingar på 250 miljoner i en budget handlade om 1993 grundlades tveklöst en del av de problem som elever har 2011 i Sverige. Som aktiv politiker är de långsiktiga perspektiven viktiga.

Jag tycker
att Björklund ska få ta ansvar för det han och hans regering gör nu. Jag menar att alliansmajoriteten i Huddinge ska få ta ansvar för den tiden de har makten. Men att se och förstå kopplingar och sammanhang i tiden är inte alls oviktigt.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,