måndag 10 januari 2011

Upprepningar av fakta om fiaskot vårdnadsbidrag

I sak är det faktum att svenska folket verkar vara ointresserade av vårdnadsbidraget inget nytt. Dagens nyheter om en "hemlig" SCB-rapport som skulle bekräfta ointresset och de sneda effekterna av bidraget inget nytt. Detta alliansens undantag från den annars så hyllade "arbetslinjen" är att beteckna som en "koalitionskostnad". Men utöver att vara ett fiasko i sig och något folk inte vill att vi lägger pengar på, har det andra effekter: Det ger Göran Hägglund rätt i sin antydda kritik, något som internt i partiet ställde till med avgångskrav före jul. Samtidigt är det ett problem för hela alliansen när KD:s enda fråga visar sig vara så svagt kort gentemot väljarna. Om inte det duger - vad ska då KD tillåtas få för "egen fråga", det som ger legitimitet åt partiets existens? Inte är det det misslyckade vårdnadsbidraget i alla fall. En tredje effekt är att KD framöver får svårt att beteckna sig som "verklighetens folk" när man verkar leva så långt från detta folks vardag och önskemål. Det sista kvarvarande argumentet har man redan kört med och är möjligen lite svagt: "Vårdnadsbidraget är en princip så det spelar ingen roll om det är en, två eller tjugoåtta procent som använder det..."

För egen del tycker jag att skattepengar ska användas försiktigt och varje reform måste prioriteras mot annat. I min prioritering kommer förstärka resurser till förskolan för mindre barngrupper och en högre pedagogisk kompetens hos personalen före vårdnadsbidraget. Tyvärr har koalitionsbildningen "Alliansen" gjort att prioriteringen blivit den motsatta, trots att det egentligen inte finns något stöd för vårdnadsbidraget vare sig hos riksdagspartierna i övrigt eller hos svenska folket. 

Mer:
- SvD: Vårdnadsbidraget ett fiasko.
- AB,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,