fredag 7 januari 2011

Småalliansare krisar vidare

I de skuggor som ett växande moderat parti skapar inom delar av borgerligheten har nu tankarna om att slå ihop två små till ett, i alla fall teoretiskt större, återupptagits. Före helgerna i Liberal debatt och i dagarna av de berörda ungdomsförbunden, CUF och LUF. På Newsmill skriver Magnus Andersson och Adam Cwejman att folkpartiet och centern bör slås ihop. Svårigheterna i dag menar de två är bland annat att "Väljarnas förtroende är inte på topp och många undrar vad båda partierna står för". Därför menar skribenterna att:
Det behövs en stark liberal röst som verkar för en förändring av arbetsmarknaden, större integritetsskydd, en kraftfull liberal miljöpolitik men kanske framförallt skapar visionen om ett liberalt samhälle.
Den riktigt stora förändringen, att göra alliansen till ett samlat borgerligt parti, verkar helt avförd från dagordningen. Redan 2006 registrerades partibeteckningen för en samlad allians men har inte, om jag förstår det rätt, lett till mer formella diskussioner. Nu ser det ut som om undanträngningen av de små och skuggen av den "stora jätten" driver fram en dellösning.

Jag tror att Ulf Bjereld gör en klok bedömning av det orealistiska i förslaget. Till SvD säger han:
Centerpartiet bildades som en mobilisering efter skiljelinjen mellan stad och land i svensk politik. Den skiljelinjen finns fortfarande kvar, och Centerpartiets väljare har en stark landsbygds- och jordburkarprägel jämfört med övriga partier. Risken är att dessa centerväljare inte skulle känna sig hemma i en sammanslagning med Folkpartiet, och i stället söka sig till Kristdemokraterna eller Moderaterna.
Man vrider analysen av sina problem bort från kärnfrågan: att väljarna inte ser någon större anledning att lägga sin röst på sitt parti där bakom skärmen i vallokalen. I stället verkar man räkna matematik: ett plus ett blir tre. "Alla vinner".  Men att försöka lösa politiska knepigheter med organisatoriska förändringar kan vara som att sätta på sig badbyxorna i båten i stället för att täppa till läckan.

Mer: DN, SvD, AB,
Fler som bloggar: Hanna Wagenius, Per Ankersjö, Christian Ottosson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,