lördag 1 januari 2011

På tröskeln till år 2011

Vaknar upp till ett nytt 2011. Ett politiskt år som kan bli riktigt historiskt och avgörande för framtiden. Det mesta hänger ihop. En socialdemokrati som under året kan ladda med en konstruktiv debatt inför en extrakongress, som kan utse ett lag som förmår utveckla politiken och inte minst berätta om den på ett tydligt sätt, blir en utmanare till Reinfeldts idag dominerande parti och allians. En socialdemokrati som misslyckas med uppdraget, som fortsätter ältandet i all oändlighet och vars ledning inte förmår gå framåt kan å andra sidan ge den sittande regeringen ett fortsatt övertag. Å tredje sidan: om inte alliansens mindre partier kan vända en för dem trist utveckling riskerar moderaterna att vara stora men framöver utan makt om alliansen inte når majoritet. Mycket av grunden till framtiden läggs 2011.

Utgångspunkten får väl ses ungefär som ytterligare en mätning visar, med alla reservationer man kan och ska ha om opinionsmätningar. (S) backar enligt Sentio, föga förvånande, moderaterna dito men på en fortsatt hög nivå. Däremot bör den som vill räkna på socialdemokratins potential att växa vidga sina tankebanor och göra de något ljusare. Där bör basen lyftas fram: valdagens 1.8 miljoner väljare som trots allt gav sin röst på oss. En del vill att det ska talas tyst om och menar att man inte förstår krisen om man påminner om väljarnas faktiska val. Den kritiken bortser jag högaktingsfullt i.

Om förra året, efter "Eländesvalet", präglades av nedböjda huvuden och eftervalsångest hoppas jag att så många som möjligt bidrar till en mer framtidsinriktad diskussion. Nu blir inte extrakongressen en "tillställning" som kommer att kretsa om politiska program. Val av ledning och inte minst partiledare är förstås oerhört viktigt. Men det tar tid att sätta bilder i väljarnas ögon. Det tar tid att vända negativt till positivt i politik och det är allt svårare om man inte sitter på den makt som ger möjligheter att förändra i människors vardag. Men trots att det politiska vägvalet inte är formaliserat beslut på kongressen måste både nuvarande och tillträdande ledningar, precis som kriskommissionen, förstå allvaret och dra fram partiet ganska hastigt efter mars månad. Utan att för den skull lägga lock på debatten.

Jag både har skrivit och tänker återkomma med fler inlägg om det jag tror på i politisk förnyelse, omprövning och "modernisering" om nu uttrycket är lämpligt. En hel del av mina värderingar om en framtida socialdemokrati inryms i det Lena Sommestad och Magnus Ljungkvist har tagit upp. Jag tror inte på något behov av att skjuta grundvärderingar i sank. Tvärtom ligger det mycket i analysen att partiet behöver hitta tillbaks till rötterna, inte minst när det gäller att tala om grundvärderingar och utveckla den politiska berättelsen. 

I TV-serien "Drottningoffret", första avsnittet, säger Charlotte Ekeblad (Alexandra Rapaport) i en diskussion om partiets budskap inför valet att man borde ha något om en generös invandringspolitik. De övriga i partiledningen kommenterar inte ens de förmodligen anser vara valstrategiskt totalfel och ger knappt Ekeblad en blick. På en del områden tror jag vet jag att liknande tankar förekommer i vårt parti. Ett exempel kan vara miljöpolitiken där socialdemokratin får usla värden i trovärdighet. I klimatpolitiken till och med ibland lägre trovärdighet än moderaterna. Fastnar man här i ren valtaktik blir slutsatsen "tala inte miljöpolitik". Så kan det vara på fler områden.

Men för väljarna är inte politiken så enkelbottnad. Ett parti som väver in miljöpolitik, klimatfrågor eller för den del tankar om solidaritet med den som söker skydd i Sverige, i en större berättelse om framtid, om Sverige och om mänskliga värden, kan bli ett starkare alternativ för väljaren än den som rent krass bara ser till kalla siffror om sakfrågans vikt. Och min övertygelse är att den som framöver tillåter sig att tala tillväxt och BNP-utveckling utan att ta med miljö- och klimatperspektivet kommer att straffas av verkligheten.

Om detta återkommar jag i fler inlägg....

Läs mer:
- SvD med analys av partierna inför det nya året.
- DN om 2011 i svensk politik

Fler som bloggar:
-Monica Green om ett gott nytt och ljusare 2011.
- Kent Persson om det politiska året 2011
- Martin Moberg om grevinnan och betjänten.
- Kristina Palmgren om ett liberalt år.
- Johan Westerholm om monarkin.
- Fritt ur hjärtat om att skriva 2011.
- Per Ankersjö om partisammanslagningar.
- Meeri Wasberg med årskrönika 2010, precis som Mary Jensen, Christian Ottosson, Roger Jönsson, Anders Löwdin, Calle Fridén, Peter Johansson

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,