lördag 15 januari 2011

Vargjakt pågår

Nej, jag vet inte. Den där bilden från semesterresan till Orsa och Grönklitt som jag tyvärr inte hittar, KAN visa en varg. Eller en sten. Eller en stubbe. Avståndet är ganska långt och av bilden framgår inte riktigt vad. Oavsett det är det, om det är en varg, det närmaste jag har varit detta nu aktuella rovdjur. Måhända en förklaring till min ganska bestämda uppfattning om det riktigt usla och ej försvarbara i vargjakten. Har man sett vargen i SvT:s djurprogram och inte tvingats ta omhand kvarlevor av sin älskade hund eller av fåren så kanske perspektiven är helt och fullständigt annorlunda. Men i sak blir det inte mindre "rätt" eller "viktigt" för det. 

Frågan är avgjord av Sveriges riksdag, som också utgår (eller ska utgå från) hur EU:s regler ser ut när det gäller vargen. Inte minst i det så kallade "art- och habitatdirektivet" som en del menar att Sverige med nuvarande ordning bryter mot. Vi och Italien. På så sätt är det i hög grad politik. Men debatterna handlar inte bara om det, i den mån politiken inte bygger på eller i alla fall fångar upp annat. Det är också seder och traditioner. Det är för många "fritidsintresse". Det handlar om skydd för det man ser som sin egendom, sitt "revir" och förmodligen också  med någon form av "liv och död"-känsla i allt. Alltså en inte helt lätt fråga att debattera konstruktivt och med sikte på kompromisser. Och tyvärr verkar en del av känslorna bygga på rent primitiva ego-uppfattningar om sin egen biologiska överhöghet och rätt att görra vad man vill med den livsmiljö man delar (än så länge) med andra biologiska arter. Den delen av vargdebatten är särskilt trist och sorglig.

Jag följer jakten via Twitter och chattar. Svenska Dagbladets Susanna Baltscheffsky (@sannabalt) och Aftonbladets Susanna Vidlund rapporterar. "Fyra vargar fällda" av de 20 som årets jakt ger rätt till. Läs föresten Supermiljöbloggens sammanställning om svensk vargjakt.

Mer läsvärt:
- Lena Mellin, Aftonbladet.
- DN, Exp
- Supermiljöbloggen om vådaskott.
- Röda Berget om skamligt, liksom Martin Moberg, Roger Jönsson, Svensson, Christian Valtersson, Ann-Sofie Wågström, Åsa Romson, Maria Ferm

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,