söndag 5 december 2010

Väljarna vinner på idédebatt

Det är dagen efter socialdemokraternas förtroenderåd. En valberedning har utsetts. En avågende partiledare har talat. Nästa steg ska tas med sikte på den extra partikongressen där ett nytt lag ska väljas och en i alla fall delvis ny färdriktning ska pekas ut. För den socialdemokratiska debatten finns Sahlins tal som ett viktigt medskick. Med tanke på att en av de stora förlustfrågorna för (S) var brister i jobbpolitiken och brister i beskeden om hur tillväxt skapas är det ett område som måste lyftas av partiet. Inte minst utifrån hur nyföretagande stimuleras och ges bättre förutsättningar. På många fler områden krävs förtydliganden och omprövningar. Jag håller förstås inte med Lena Mellin på Aftonbladet som åter publicerar en ganska märklig text. Talet var djupt ideologiskt men också nödvändigt kritiskt. Att exempelvis påstå att "Kunskap är nyckeln till ökad konkurrenskraft" skulle vara främmande för socialdemokratisk idétradition är enbart korkat.

Det var delvis
mycket skarp kritik som levererades. Sahlin kommenterar och fördjupar talet i ett inslag i TV4. En kritik handlade om de krafter som hade satt sig på tvären mot Sahlins strategiska val att med ett samarbete med Mp öppna för blocköverskridande lösningar. Där mötte Sahlin motstånd och tvingades till en helt annan koalition med vänstern som ocskå stängde dörren för den uttänkta lösningen.

Om nu, äntligen, den socialdemokratiska idédebatten fördjupas kan svensk politik bli riktigt spännande framöver. Inom borgerligheten har inte minst Svenska dagbladets ledarsida initierat en idédebatt. Man tyckte det var lite trist med en allians som enbart hade mål om statsfinanser men väldigt få långsiktiga idéer. Ett antal artiklar har publicerats och idag intervjudas centerns framtidshopp Annie Johansson. Ett område där hon önskar en fördjupad debatt gäller välfärdens finansiering.
Allt fler är med på att det behövs mer privat finansiering, men vi behöver bli tydligare och konkretare. Det kommer säkert att krävas nya försäkringslösningar. Men det steget är fortfarande väldigt kontroversiellt.
Så vad tänker sig nu alliansen? Hur landar man i exempelvis finansieringen av sjukvården? Är strategin en växling med sänkt skatt samtidigt som finansieringen framöver kommer att tas över av privata sjukförsäkringar på område efter område? Och om det är borgerlighetens lösning - vilka val ser socialdemokratin på samma fält? Klimatet: Annie Johansson vill se en punkt för debatten om "minskad konsumtion". (som jag i och för sig knappt har sett till de senaste åren...) I stället handlar det om att konsumera rätt och - som ett eko av tankarna i Göran Perssons viktiga Gröna folkhem, att med ny teknik driva fram tillväxt, nya jobb och ett miljösmartare Sverige. Där är idédebatten viktigt för Sverige och visst borde det finnas möjligheter till blocköverskridande lösningar på det området?

Borgerlig fördjupad idédebatt. En socialdemokrati som säkert kommer att höja tempot i att tänka politik och drömmar om framtiden. Och bli konkreta. Den idépolitiska debatt som jag ser födas är viktigt för svensk politik. Inte minst för de väljare som nog har haft lite problem att hitta de stora ideologiska skillnaderna mellan partierna.

Fler: Röda berget,. Cecilia Dalman Eek, Peter Karlberg, Peter Högberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,