lördag 4 december 2010

Förtroenderådet (S) valde enhälligt valberedning

 Förtroenderådet direkt. Det har startat med en debatt om valberedningen. Inte mest i form av kritik över namnförslagen. Däremot driver SSU, S-kvinnor, Broderskap och fler partidistrikt, att valberedningsarbetet ska öppnas upp, inte minst i form av att kandidater tas fram med en bredare förankring hos medlemmarna. S-kvinnor har också uppmanat hela partistyrelsen att ställa sina platser till förfogande. Men man kan knappast tala om att debatten signalerar splittring. Ett tecken på den samling som ändå fanns på punkten är att förslagen mer ställdes som rekommendationer/medskick än krav på beslut. Dock: i skrivande stund yrkar partisekreteraren lite försiktigt avslag på tankarna samtidigt som valberedningen förutsätts lyssna och jobba tillsammans med sidoorganisationerna. Ibbe Baylan hänvisade när det gäller sättet att välja partiledare på, till att partikongressen har avvisat den "förnyelsen" av sättet att utse företrädare.

Ett ombud lyfter fram att partiet är i kris. Det, menade han, måste kunna göra att arbetssätt som tidigare har beslutats faktiskt förändras. Oavsett gamla kongressbeslut. Mot de tankarna invänder partisekreterare i ett försvar för de "processer" som stadgarna har slagit fast. En votering begärdes men gav inte i närheten av något revoltbeslut mot partiledningen.   

Om en stund talar Sahlin. 

Aftonbladets direktrapport
Expressen: KG Bergström krönika

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,