tisdag 14 december 2010

Sluta betala banavgifter så länge tågen inte kan köras

I går var tågtrafiken föremål för riksdagsdebatt. Jag hörde lite på distans en opposition som var på hugget och en styrande allians som talade om "långsiktiga strategier" snarare än kaos. Och i Stockholms läns landsting är det budgetdebatt där kollektivtrafiken med all säkerhet kommer att dominera idag, tisdag. Själv tjänstgör jag i morgon och då kommer det mesta att gälla sjukvården. Jag gissar utan att veta att landstingets styrande kommer att fortsätta sin ständiga upprepning: "Allt fler är nöjda med kollektivtrafiken". I den mån man är beredd att kritisera läget i trafiken gissar jag på argument som söker sig tillbaka i tiden. "Tidigare S-regeringars försumlighet" osv. I ett tredje steg kan man säkert svara att "regeringen är redan uppvaktad".

Av den anledningen är det nog inte alls onödigt arbete av Helene Hellmark Knutsson (S) som idag lägger en interpellation till ansvarigt landstingsråd, Christer G Wennerholm. Den ska besvaras nästa fullmäktige den 18 januari. I interpellationen vill Helene veta om alliansen är beredda att göra mer för att få ordning på trafiken. Ett huvudproblem är att SL-trafiken drabbas av illa fungerande spår och mätningarna visar att detta förklarar mycket av de problem som drabbar trafiken. Helene skriver:
Frågan är om det är rimligt att landstinget ska fortsätta att betala höga banavgifter trots att leveransen, spår och signalsystem i gott skick, uteblivit. Landstinget bör kunna överväga att deponera banavgifterna hos tredje part till dess att acceptabel kvalitet levereras.
De konkreta frågorna som kommer att besvaras (?)..
• Vilken dialog med ansvarig minister har du fört mot bakgrund av de bristande resurserna till Trafikverket till drift och underhåll?

•Är du beredd att sätta press på regering och Trafikverk genom att deponera banavgifter hos länsstyrelsen till dess att verket kan leverera en godtagbar kvalitet?

Tänker du initiera något arbete för att komma tillrätta med de återkommande dörrproblemen på pendeltågsfordonen av typen X60?
Med tanke på regeringens försämringar av underhållet av järnvägsnätet som tveklöst kommer att påverka oss alla om snö och kyla ens närmar sig pendeltåg, räls och växlar, lär debatten i mitten av januari vara högaktuell.

Läs mer:

- tidigare inlägg efter bl.a. Sakine Madons inlägg på Expressens ledarsida.
- GÅ I TID:  facebook-grupp med över 1000 "gillare" om pendeltåg i tid...
- Alliansfritt med talande tåg-citat

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,