måndag 27 december 2010

Going back to my Root(S)Ett par begrepp
har titt som tätt dykt upp i den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Ordet "förnyelse" och som en svepande och till synes avancerad förklaring till Eländesvalet sägs att (S) inte "förstår sin samtid". Båda har en sak gemensamt: de förefaller uttryckas utan att något efterföljande krav på konkret innehåll ställs. Det vill säga: om lösningen "förnyelse" kan beläggas med trovärdighet i en valanalys att det bör genomföras: vad menas då med det? Konkret? Att förnyelsen ska genomföras förklaras också med denna brist på samtidsförståelse: Vad innebär det? Konkret? Få har lyckats ge mig en bra bild av denna analys, övergripande problembeskrivning och konkret handlingsplan framåt.

När Aftonbladet fortsätter sin välmotiverade debatt och siktar framåt, idag med hjälp av Karin Petterssons tangenttryckningar, betonas samtidsförståelsen men kompletteras också med konkreta illustrationer. De gör att jag åter funderar över vad som är nytt. Och åter får det mig att känna att de allra flesta ställer upp på de "gamla vanliga" värderingarna och fyller det med sakinnehåll som är ganska välkänt: prioriteringarna om jobb, kunskaper, om reformer för löntagarnas rättigheter utifrån ett modernt 2000-tal, om trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Åter tongångar som bekräftar bland annat Ulrika Schenströms analys av (S) utifrån en moderat bakgrund: partiet måste hitta sig själv och står för sin egen politik och värderingar. Men orka med att tala om helheten. Där brast 2010 så till den grad att väljarna såg (S) som ett parti för väldigt få och för väldigt utsatta.

Varför ska det vara så svårt att här återgå till den styrka vi alltid har haft i att tala om den generella välfärdens alla inslag? Och, som också en devis under 2010 berättade: socialdemokratins tillväxtpolitik sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det är verkligen inte densamma som Svenskt näringslivs. Den behöver uppdateras med nya perspektiv, som hur tillväxten kan kombineras med en omställning till ett hållbart samhälle. Det finns oerhört mycket att gå vidare med för att, likt "jobbkongressens" beslut, stärka partiets profil om företagarfrågor, forma en modern, aktiv arbetsmarknadspolitik men också om innehållet i "det goda arbetet".

Karin Petterssons ledare tar också upp frågan om (S) förhållande till sin huvudmotståndare. Jag blir nöjd. En genomgående linje i mina inlägg har varit att visst, (S) måste ge svar om sin egen politik, men val är just val mellan alternativ. Om inte (S) beskriver sin syn på alternativet kommer det perspektivet att saknas för väljarna, något som knappast är demokratiskt önskvärt.
Moderaternas svar på frågan är enkel. Skattesänkningar, urholkad a-kassa, och raserad sjukförsäkring pressar lönerna och skapar en ny låglönemarknad. Och det händer nu: om två år kommer mindre än en fjärdedel av alla arbetslösa få någon a-kassa.Det är en djupt orättvis politik som ger upp om människorna. Det är också en politik som inte i praktiken rustar Sverige för framtiden. Nu behövs ett socialdemokratiskt svar. En analys som utgår ifrån att globalisering visserligen skapar välstånd, men aldrig jämlikhet.
För att hårddra och återkoppla till min snabbanalys av valresultatet: Är det så väldigt märkligt att (S) förlorade valet om det svar vi gav om allt (i en hårddragen tolkning av den bild väljarna möjligen fick av de många skiftande budskapen) skulle lösas med en bättre sjukförsäkring och avskaffad "stupstock"? I väljarnas ögon stod moderaterna för "jobb": solklart och tydligt. I väljarnas ögon stod (S) för väldigt mycket, något som blev till "väldigt lite". Man visste inte vad i denna spretiga bild av alla budskap som var "sossigt". Möjligen då sjukförsäkringen. Förhoppningsvis hänger fler med mig när jag nu lämnar grottandet i valförlusten och i stället lägger fokus på framtid och politiska vägval i mina inlägg. Så som Aftonbladet efterlyser. Att göra det med utgångspunkt "tillbaka till rötterna" kan, rätt upplagt, vara oerhört modernt, framtidsinriktat men också byggt på värderingar som väldigt många delar.

Fler som skriver:
- HBT-sossen om en politisk programförklaring
- Magnus Ljungkvist om samma saknad....
- Johan Westerholm med ett öppet brev...
- Eget inlägg om JA-kandidaten...
- Kulturbloggen om korken ur...
- Partistaten om en omröstning.
- Michael Granstedt om ett tecken på liv...
- Rasmus Lenefors om ett ja.
- Kent Persson om laget och jaget.
- Åsa Coenraads med rubriken "äntligen"..
- Tokmoderaten om ett parti....

Annat: DN, SvD,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,