måndag 27 december 2010

Det behövs ett parti som stoppar Reinfeldts välfärdsinbrytningar

Till det mest förbjudna en politiker kan göra hör att använda enskilda människors livsöden som exempel. I alla fall gäller det i debatter i parmalent och kanske också fullmäktigeförsamlinga. En regel som möjligen kopplas till viktiga inslag i statsskicket men som samtidigt om det tillämpades strikt skulle dela av politiken från det politiken är till för. Att företräda sina väljare och alla som bor i vårt land.

När Ett hjärta rött skriver om Reinfeldts ambitioner att göra "inbrytningar i välfärden" och illustrerar det med några enskilda som har drabbats av samma regerings politik gör hon det också tydligt hur tokig en sådan regel är. Att politiken inte skulle uppmärksamma MS-sjuke Mattias, multisjuka Linda eller Christina som har fått sin ersättning från Försäkringskassan indragen är ett orimligt krav. De är vittnen på hur talet om "arbetslinje" har en verklig baksida och om ett samhälle där välfärdens revor blir verklig plåga för många i deras vardag.

I ett inlägg tidigare idag skrev jag om den socialdemokratiska vägen framåt. Den debatten är oerhört viktig om socialdemokratin ska fortsätta vara en politisk kraft att räkna med i framtiden också. Och då från rätt utgångspunkt. En socialdemokrati som helt galet skulle välja att se bort från de slag som sämre trygghetsnät innebär för många - men inte väljarmässigt tillräckligt "viktiga" - ÄR i grunden ingen socialdemokrati i dess bästa och innersta mening. Det är vi bara om vi förmår vilja förändringen också av bristfälliga delar i de sociala konstruktioner vi gärna vill vara så stolta över. Även om "arbetslinjen" har varit och är motiv för efterkommande borgerliga regeringar att hacka i välfärden. På något sätt skulle ju, som regeringsföreträdare har medgett, de sänkta skatterna betalas.

Sverige behöver verkligen en motkraft till Reinfeldts regering och där en stark socialdemokrati som förmår förnya sig men samtidigt byggade det nya på tydliga värderingar. Tillväxt behöver förvisso för välfärd. Men på samma sätt behövs välfärden för tillväxten. Den synen är värd att slåss för i det Sverige som så sakta förändras och på viktiga områden till det sämre. Även om de flesta av oss kanske tycker att vi får det bättre.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,