fredag 3 december 2010

Nya moderater en kunskapskälla för socialdemokraterna

Seminariet som Prime ordnade handlade om S-krisen med perspektiv från andra politiska förnyelseprojekt. Väldigt nyttigt var det att få bryta det där ensidiga inåtvända som vi ofta sysslar med när vi försöker hitta lösningar och idéer i trygghet inom våra egna socialdemokratiska väggar. Men i dag stod Ulrica Schenström först på podiet för att ge sin bild av de nya moderaternas förnyelse konverterat till råd till en famlande socialdemokratisk rörelse. 

Det som verkar ha varit en drivkraft för (m) är säkert nyttig för oss också: insikten att det handlar om att vinna eller försvinna. När det är gjort  - en analys av vad som faktiskt gick fel. Inte bara mandatperiodens misstag utan också längre tillbaka där problemen verkligen började: "När började sossar i landet inte känna igen sig”. I förändringen av moderaterna insåg man att man hade haft fel politik och att man sågs som " överhetens parti". Man "plöjde" också igenom sakpolitiken. Ett sådant område var att genomsyna hela budgeten för att ta bort tidigare flitigt förekommande och tämligen orealistiska dynamiska effekter som skulle finansiera sänkta skatter.

Ulrica poängterade att det inte är enkelt, ingen quick fix. Man måste TRO på idén, landa i en självbild som går i takt med samhälllsanalysen. 

Och så ett av de nyttiga exemplen om en sosse som menade att  Vi måste ha den bästa statsministerkandidaten. ”FEL": "Börja att välja någon som står på en politisk bas. Idag är mycket fokuserat på etiketter i stället för den politiska basen.  Och, menade Schenström". Förnyelseordet: är det det verkligen det S behöver? Förnyelse, förändring, omorganisaion men man måste komma ihåg rötterna, ”Vad är arbetarrörelsen”? Vad är folkrörelsen som byggde Sverige?

Fokusera inte på motståndaren. Ulrica exemplifierade med att vi gärna, sådär tio minuter efter ett utspel från Anders Borg springer ut och kommenterar i stället för att styras av den egna agendan.  Och, vad rådet, leta inte efter en statsministerkandidat. Varför blev Reinfeldt partiledare? Jo, därför att han bottnade i politik och berättade vad han ville. Och så en slutsats som möjligen är viktigt:

Jag tror egentligen ni ska gå tillbaks till er själva
Ulrica Schenström menade också, kanske inte märkligt, att (S( mår bra av opposition. Då finns inte tjänstemännen som tar fram politiken i flersida underlag efter bara ett telefonsamtal. Och viktigt:   Regeringen är inte partiet och partiet är inte regeringen.

Partiordföranden
måste kunna välja personer runt omkring sig. Det handlar om ett teambygge som sen får ihop en realistisk reformagenda. Det är avgörande att ha en kontinuerlig idéutveckling. Och så en uppmaning att inte undervärdera omgivningen: det sätt på vilket vi pratade om moderaterna som "förändring i bara ord". Det ligger en risk i att (S) inte fattar att det är en förskjutning av politiken på riktigt, menade Schenström och påminde om att det var 60- och 70-talister som bar upp den förnyelse som ledde ända in i regeringskansliet.

Synnerligen intressant. Frågan är om ett parti med den folkrörelsebakgrund som (S) är kan hantera en kris på samma sätt. Ett nytt socialdemokratiskt rådslagsarbete igen år 2011 till kanske 2012? Om inte är kanske modellen är att ett nytt ledarskap tar över och får förnyelsemandatet. Det var inte så enkelt alla gånger ens i moderaterna. Frågan är om det alls är möjligt i mitt parti?

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,