torsdag 16 december 2010

Vårdföretag stänger igen: "De äldre alltför sjuka och vårdtunga"

Så har landstinget haft sitt budgetmöte 2010. I går tjänstgjorde jag och passande nog var det under den dag då sjukvården var det tunga blocket. En debatt som nog många uppfattade som saklig och konstruktiv, om än med ett eller annat nålstick. Sakfrågorna möjligen inte nya men uppgiften var ju att spika pengarna för nästa år.

Vårdvalet och de effekter detta har fått för länets patienter gick som en röd tråd genom debatten. Enligt tradition talade de borgerliga bara väl om reformen medan oppositionen lyfte fram brister. Sägas ska dock att det nu finns en öppenhet från Filippa Reinfeldt att samtala om en mer långsiktig lösning på bland annat ersättningssystemen för primärvården. Vi får se hur dessa samtal utvecklas framöver.

Mitt eget inlägg handlade om äldresjukvården och verkade uppskattas av partivänner om än med ett antal pikar på grund av tidsåtgången. Just under budgetdebatten råder taletidsbegränsning i form av att varje parti har en tidsram. Mitt anförande blev något längre än de sex minuter som förhandsbedömningen gav vid handen.

Strax före talet fick jag ett tips som också blev en oerhört talande illustraion av vägval i vården. Möjligen var det där tidsramen sedan sprack. (tack, Johan, för tipset)Ett ärende till sjukvårdsstyrelsen i Stockholm-Ekerö förra veckan. Rubriken på dagordningens punkt åtta:    Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Ormängens vårdcentral.

I tjänsteutlåtandet
föreslås att företaget Legevisitten får okey för att gå ifrån vårdavtalet om att driva Ormängens vårdcentral. Förvisso i ett område, Hässälby-Vällingby, som efter nedläggningen har fem husläkarmottagningar. Men det är anledningen och skrivningarna om varför man vill lämna verksamheten som inger stor oro. De äldre är alltför många och allt för dyra patienter, menar företaget. I ansökan om att få lämna avtalet skriver Legevisitten:
"Underlaget är inte tillräckligt och åldersspridningen är för liten. Regelbokens olika krav på produktionsnivåer går inte att hålla då merparten av de listade är äldre och vårdkrävande.
Men som sagt: I just det här fallet handlar nedläggningen om en stadsdel i Stockholm som har välförsörjt med vårdutbud. I sjukvårdsdebatten blev det åter en utväxling av argument där de borgerliga menar att vårdvalet gynnar de "utsatta" stadsdelarna. "Besöken ökar ju". Oppositionens och förvisso också många i vårdens förklaring är att man nu tvingas till återkommande besök för kontroll av en åkomma åt gången, allt för att vårdcentralen ska få ihop budgeten. Samtidigt visar nämligen uppföljningar att resurserna ökat i de rikaste områdena av länet.


Mitt inlägg avslutades med att markera vilken av de två sjukvårdsmodellerna jag föredrar och vilken jag inte vill ha. Ett system där äldre väljs bort därför att de är för sjuka och vårdtunga eller alltför sjuka och fattiga, det dissar jag kraftfullt.

Mer att läsa:
- Allianspartiernas budgetförslag.
- S budgetförslag
- Länk till webbsändning som snart läggs ut.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,