fredag 28 maj 2010

En regering som ser arbetslöshet som "synvilla"

Visst visar dagens mätning att den sittande alliansregeringen har ett litet övertag. Det är före granskningen av regeringen har påbörjats på allvar i medierna. Ju närmare valdagen vi kommer, desto störra fokus på frågan: "Levde man upp till det man lovade 2006 ? ". Om jobbpolitiken vet vi svaret. Det blev fler i arbetslöshet i stället för färre. Det blev fler i utanförskap än färre. Kan man få väljarnas "ansvarsfrihet" och till och med väljas om efter det misslyckandet?

Om det nu är ett misslyckande och inte beror på annat.

Dagen har gett två nya kommentarer som kan illustrera att det i stället är värderingar som ligger bakom. Kanske också den envist fastnaglade övertron på att sänkta skatter automatiskt ger fler jobb.

Reinfeldt har sagt sig se synvillor. Ungdomsarbetslösheten är enligt moderatledaren en "skapad synvilla". Här är förstås funderingen vilken kraft man har och vilken mental beredskap man besitter att aktivt ta itu med arbetslösheten. Vad finns det för anledning att reagera på något som är en illusion?

Den andra kommentaren av Maud Olofsson. I morgonssoffan säger centerledaren: "Skapa ditt eget jobb". Det är absolut inte fel med en politik för fler företag. Tvärtom. Men att se det som den viktigaste insatsen som politiken behöver göra för människor som går arbetslösa tyder på en oerhört skev syn på "livet". Det vore väl också värdefullt om Olofsson ändrade regelverket för att underlätta för arbetslösa att starta eget utan att drabbas av detta regelverks snara igenstängning av livsnödvändiga, om än låga, ersättningar. "Skapa ditt eget jobb" är det krassa beskedet som ska legitimera passiviteten hos regeringen. Illa.

Det är inget snack om att Reinfeldt kan tappa oerhört mycket fram till valdagen om väljarna verkligen "väcks" om hur läget är. Det kan få soffliggare att reagera och rösta. Och det borde få många som säger sig stödja regeringen Reinfeldt att hastigt lämna skeppet...

Fler som bloggar:
- Johanna Graf om att Reinfeldt också anklagat unga för att vara lata...
- Katarina Nyberg Finn skriver också om synvillan..
- Martin Moberg påminner om Reinfeldts åsikt att hans regering ska dömas efter jobbfrågan..
- Johan Westerholm om dagens kalkon..
- S-buzz länkar till källorna, något också Alliansfritt gör.
- Röda Berget om hur en hägring skapas..
- Göran Hådén ser en linje med tidigare citat.
- Lena Palmén ser verkligt arbetslösa unga, inte synvillor.
- Peter Högberg om tydliga skillnader i jobbpolitiken.
- Claes Krantz om regeringens sk arbetslinje.
- Kanske en förklaring, ovan, av det opinionsläge som Viktor Tullgren funderar över.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Raymond Svensson sa...

Peter, det är en viktig uppgift att göra det möjligt för fler att starta eget företag. Helt rätt är att det inte just nu är den viktigaste. Men det sa väl inte heller Maud?

Göran Hådén sa...

Statens offentliga utredning 2006:77 identifierar två huvudförklaringar till ungas ökade psykiska ohälsa.

Det ena är ungdomsarbetslösheten. Det andra är för mycket valmöjligheter. Om vi vill minska ungas psykiska ohälsa bör vi således byta regering.

Källa: Sida 21-22 i SOU 2006:77 på http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf