lördag 8 maj 2010

Oacceptabelt att slarva bort stockholmarnas pengar

Först: Orden från Filippa Reinfeldt på bloggen och i pressmeddelandet handlar inte om Nya Karolinska sjukhuset. Men det skulle och kanske borde handla också om det. Efter landstingets delvis hemlighetsstämplade beslut om bygget har allt fler höjt rösterna mot de orimliga överkostnader som den valda lösningen med blandad privat och offentlig finansiering ser ut att ge stockholms skattebetalare. Siffror snurrar och varierar i medierna mellan (byggkostnader) på ca 14,5 miljarder upp till kostnader på 22 miljarder.

Som jag tidigare har bloggat om har landstinget fattat beslut om att sätta munkalve på oss beslutsfattare. Det innebär att vi på vissa punkter har "beslutats" till tystnad. Enligt det muntliga och skriftliga underlaget inför ett separat sekretessbeslut framkom det ganska tydligt att det är landstinget självt som bestämmer detta. Således inte kopplat direkt till lag. Skälet sägs bla i ABC-nyheterna vara att de privata aktörerna har varit "snälla" och gett landstinget informationer om kostnadsbilden som någon form av allmän kännedom. Det är uppgifter som är känsliga. Om detta skriver DN idag.

Landstingets politiska majoritet bör öppna hela ärendet för att stockholmarna ska kunna se helheten. De som betalar kalaset måste också kunna bedöma rimligheten i de beslut som fattas. Det är, för att verkligen instämma med Filippa Reinfeldts ord, oacceptabelt att slarva bort stockholmarnas pengar.


- Facebook-grupp om frågan
- Beslutsprotokollet.
- Svarta handlingar.. och här..
- Dagens medicin-artikel med kommentarer av bla finanslandstingsrådet.
- Aftonbladet. Ledarblogg.


läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , ,