onsdag 19 maj 2010

En modern kunskapsskola för alla

Nej, jag kan inte skryta med några särskilt hedrande slutbetyg från skolan. "Hyfsat", men inte mer. Första betyget kom i trean. Siffror. En eller annan femma. Ett eller annat lägre resultat. Om det började tidigt med betyg så blev det efterhand ännu mer fokus på den där siffran som skulle påverka livet så mycket. Sifferfokus. Mätning av kunkskaper. Det och inte själva kunskaperna verkade vara hela syftet med skolan. Vi som efter en sådan skolgång har kommit vidare i livet har i vuxen ålder ofta märkt att det inte var så avgörande.

Vi lever i ett kunskapssamhälle. Det ställer allt högre krav på elever och lärare. Men jag får en känsla av att skoldebatten ofta står kvar på det ställe den stod när jag själv började skolan. På "betyg-i-treans" tid.

Det där är en överdrift. På väldigt många skolor pågår hela tiden ett bra utvecklingsarbete. Samtidigt har alltför många elever svårt att klara skolgången och klara godkända betyg som är så viktigt för att kunna plugga vidare. Vi som vill ge alla elever den rätten och inte tidigt sortera ut unga i "teoretiker" och "praktiker" där de sistnämnda anses klara sig utan högre utbildning, ha all anledning att vara tydliga i hur skolan ska kunna utvecklas för att alla ska få den där livsplattformen. Då räcker inte betygsnojan.

sista fullmäktige lade vi socialdemokrater (bla. Emil Högberg) en motion om just det här. Vi ger förslag om hur skolan kan bli ännu bättre på att möta alla elevers behov av support i studierna. Höga förväntningar är viktiga. Kunskapsuppföljningar som är redskap för att förbättra undervisningen. Flexibla arbetsmetoder som ser varje elevs behov och förutsättningar, inte "skockar ihop" elever i ett kollektivt som oavsett förutsättningar ska ha samma stöd. Den fjärde punkten - jämlika villkor- verkar ibland dö ut i dagens Sverige. Men så viktigt, trots det: ska vi kunna höja skolans resultat behöver vi göra mer där det idag brister mest. Det kräver också en fördelning av resurser efter hur elevernas förutsättningar ser ut.

Mer om skolan i DN.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , ,