onsdag 5 maj 2010

Vådan av att sätta ideologi före annat

Det gick väl inte att undvika. Förr eller senare skulle också medier som brinner för mer liberala idéer vakna upp. Verkliga exempel som visar att allt inte per definition blir bra med privata alternativ i vård och omsorg. Även den sektorn har sina skuggsidor. Idag har DN vaknat och kräver införande av stickprov för att möta fusket inom Stockholms landsting. I sak kanske inget nytt att DN som andra vill stävja brottslighet. Men det nya är slutstycke:
Privata utförare är ett välkommet inslag på tidigare monopolsektorer inom välfärdsområdet. Men det behövs regleringar, tillsyn och politiskt ansvar. Inte ideologiska skygglappar. Dessvärre är det mer av det senare vi sett i Stockholm. Privatiseringen har för den borgerliga majoriteten haft ett så stort politiskt egenvärde att man stundtals värnat det mer än skattebetalarnas pengar.
Idag vet inte landstinget hur mycket av faktureringen från privata utförare som kan vara rent bedrägeri och bluffakturering. Chefsläkaren gör uppskattningen att det kan handla om 50 miljoner av skattepengar. Mycket pengar som behövs i vården. Därför måste det här förstås stoppas. Och jag förstår inte tveksamheterna i att säga "hejdå" till vårdgivare som begår den här typen av brott.

DN:s analys är skarp. Man nöjer sig inte bara med att kräva "fuskstopp" utifrån den rent brottsliga faktureringen som ibland görs. Man kopplar också detta till en alltför blåögd syn och ett vekt agerande från landstingets politikers sida. Privatiseringarna har haft ett egenvärde och därför har inte tillräckligt gjorts.

Det har bekräftats på andra sätt i, om inte brottsliga händelser, så i alla fall brott mot de regler man förbinder sig att följa. Landstingets politiska majoritet har gett medvetet gett auktorisation till vårdgivare som bryter mot krav på tillgänglighet. Landstinget har också haft en alltför stor "förståelse" när vårdgivare efter vårdvalet inte har levt upp till krav i den så kallade regelbok som ska styra verksamheten.

Att
utvärdera gemensamt finansierad verksamhet är viktigt, oavsett driftsform. Detsamma gäller att stävja brott och att reagera på fusk och felaktigheter. En positiv åtgärd man har gjort är att i vissa fall ha inför vite, det vill säga avdrag på ersättningar om man inte lever upp till krav. Det är bra. Men mer behövs mot fusket och detta oavsett om det är en landstingsdriven eller som i de här fallen privata aktörer som gör fel.


- Johan Westerholm skriver också, liksom Cherine Khalil
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant ? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,