söndag 30 maj 2010

Ett Sverige i bostadspolitisk nattsömn

Kors i taket! Svenska Dagbladet skriver om bostadspolitik. I dagens ledare tar Maria Eriksson upp bostadspolitiken under rubriken "Dags för stambyte". Det finns anledning att replikera. Men först kan man notera att SvD inte är något flitig debattör i frågan. Så här ser resultatet ut om man söker artiklar om "bostadspolitiken" på hela webbplatsen SvD.
Ledaren: 2010 3, 2008 3 , 2007 3 , 2005 1, 2004 1 , 2003 1, 2002 3

Jag blir något betänksam över inlägget. (förvånande?) Den syn på bostadspolitiken som Maria Eriksson utgår ifrån beskrev hon i en mening i ett blogginlägg riktat till mig nyligen. Temat var områden där politiken hade blandat sig i helt i onödan. Inom bostadspolitiken räckte det med en lösning i  form av slopade politiska "pekpinnar" Att slå vakt om "Fastighetsägarens rätt att själv bestämma till vilket pris han vill hyra ut en lägenhet.

Det som är utgångspunkten i Maria Erikssons budskap i dagens inlägg är ju sedan fyra år praktisk regeringspolitik. Mitt favoritcitat som jag tycker beskriver den åsikt som både ME och regeringen Reinfeldt står för, är "bostadsministerns" sätt att uttrycka sig. Statsrådet Odell som verkligen inte vill bli titulerad bostadsminister. Som start på arbetet markerade Odell att Sverige ju saknar en särskild minister för "lastbilstillverkning". Av det skälet behövdes inte heller en bostadsminister. Citatet kanske i sig är lite patetiskt men det står för, och symboliserar något mycket allvarligare: En total passivitet i frågan av 100 procent ideologiska skäl. Det har till och med gått så långt att Odell själv började få så kallade "kalla fötter" och "sträckte ut handen till oppositionen".

Bakgrunden till Odells utsträckta hand är förmodligen en upptäckt verklighet. Man kan allmänt tycka en massa. Men oaktat ideologisk syn att bostadsmarknaden fixar allt själv så står människor, inte minst unga, i långa köer till en (främst) hyresrätt med låg kostnad. Man kan ha ideologiska övertygelser om ett eller annat, men oavsett det så havererade byggandet av hyresrätter när investeringsstöden försvann. Man kan tycka att markanden ska sköta sig: I min kommun är ett av de få nytillkommande projekten med hyresätter för unga resultat av kommunens bostadsföretag Huge och nätverket "Jag vill ha bostad.nu". Det påbörjades inte under Reinfeldts regeringstid, att notera.

Precis som i Marias inlägg har regeringen Reinfeldt haft ett par punkter på bostadsområdet. "Inför ägarlägenheter". "Sälj ut allmännyttan". "Underlätta att hyra ut delar av bostäder". Den enda punkt som har genomförts med kraft är den förstnämnda. Regeringen betonade i regeringsförklaringen 2006 att ombildningarna skulle göras i "storstädernas förorter". Jag kan barar notera att det i min egen kommun har blivit ombildningar av 1000 lägenheter. Det har skett i centrala delar av Huddinge. Inte i de stora stadsdelarna med idag dominerande hyresrättsboende. Maria Eriksson har ett par punkter till på en lista som Reinfeldt redan nu borde ha fixat till. "Långa handläggningstider när plan- och bygglagen ska hanteras i kommunerna, dålig konkurrens i byggsektorn med låg produktivitet som följd, alltför utförliga och detaljerade byggregler. Det där fanns det ju underlag för i gamla Samhällsbyggnadsdepartementets byrålådor.

Dagens
ledartext avslutas med en liten passning till de rödgrönas miljardprogram för miljonprogrammet. Min gissning är att det stambyte som ledarinlägget har försetts med kommer att bli nödvändigt i en stor del av bostadasbeståndet från miljonprogrammets tid även om statsministern kommer att heta Reinfeldt. Har SvD och Maria Eriksson några mer moderna råd att ge Reinfeldt annat än att debattera hur politiken fördes på 60-talet? Knappast troligt.

- Johan Westerholm skriver om detta.
- Kent Persson om bostadspolitiken i Örebro

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

kenneth Nilsson, kenneth.n@hyresgastforeninge.se sa...

Varför kan inte alla svenskar få samma möjlighet till ett bra boende? Ett ROT-avdrag för alla boende skulle göra Sverige rättvisare och vi skulle kunna göra något åt bostadsbristen. Arga snickaren har rätt:

http://www.youtube.com/watch?v=ix7wQZOjnbU

Hälsningar,
Kenneth Nilsson@ Hyresgästföreningen