måndag 29 augusti 2011

Stockholms län ser olika ut. Svik inte södertörnskommunerna!

Bara i de 10 kommuner söder om Slussen som ingår i "min" sjukvårsstyrelses område bor sådär 600.000 invånare. En del av Stockholm som har stora möjligheter att utvecklas. Om vi får chansen. Mot en sådan positiv utveckling finns ett par hot: dels är det och det är främst, en borgerlig politik som helt enkelt inte ser södertörn som viktigt därför att man inte har huvuddelen av väljarna här. Jag talar förstås inte om de företrädare som själva bor och verkar här. De vill väl som jag själv att vår del av länet ska utvecklas. Men tyngden i politiken, i satsningar och i att ge förutsättningar för utveckling har med moderaterna vid makten hamnat norrut och i Stockholms city. Idag skriver tre partivänner om detta på Brännpunkt. Emil Högberg, Huddinge, Katarina Berggren, Botkyrka och Robert Noord, Haninge. Det handlar bland annat om infrastrukturen som är en förutsättning för vår del av länets utveckling, exempelvis med Spårväg Syd. Men hur mycket det är pratas blir det alltmer osäkert om man kommer att satsa här.

Men det finns också en debatt som bland annat S-bloggare lyfte i går. Den som handlar om den interna S-politiken och som tar utgångspunkt i att politiken alltmer kretsar kring Stockholm. Då, i de tankarna om att politiken och mitt parti i synnerhet måste vinkla fokus bort härifrån, är djupt beklaglig om den utgår från ett alltigenom rikt och välmående Stockholms län. Till delar är det riktigt men här finns också några av landets fattigare statsdelar, befolkningstäta som hela kommuner i övriga landet.

Socialdemokratin har alltid haft styrkan att hålla flera perspektiv i huvudet. Hela landet ska leva, ja. Men samtidigt ska klyftor bekämpas var dom än visar sig, även om det råkar vara i Stockholm. Som nu visar sig är en valförlust för socialdemokratin något som slår särkilt hårt mot exempelvis Södertörn, med den sociala struktur som finns här. Och en avsaknad av satsningar är också en medveten bortsortering av mycket stora möjligheter till utveckling. Jag delar inte min partivän Westerholms syn att detta är att "prioritera". Och jag kan garantera att om Westerholm med "prioritera bort" menar "prioritera bort Södertörnskommunerna så har han mycket svagt stöd för detta i sitt parti.

Debatten handlar om flera djup. Dels den om att regioner i Sverige är för små för att slåss inbördes. Det gäller att dra nytta av de respektiva landsdelarnas förutsättningar för att tillsammans skapa en konkurrenskraft mot stora regioner runt om vårt land. Inte slåss inbördes. Det andra om socialdemokratins uppgift är att bekämpa klyftor var dom än visar sig. Det måste också gälla om det är i huvudstadsregionen. Att driva en utveckling av Södertörn handlar inte främst, som har antytts, om att vinna väljare i Stockholm. Det handlar på djupet om att jobba för jämlikhet och rättvisa även om orättvisor och klyftor visar sig i en övrigt rik region.

Fler som bloggar:
.- Klokt inlägg av Peter Johansson,
Peter Högberg, Jämlikhetsanden, Göran Johansson, , Åsa Eriksson


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,