onsdag 31 augusti 2011

Ny S-politik bör också spridas till "folket"!

"Hur många har sett den här skriften", frågade den socialdemokratiska företrädaren mötesdeltagarna. Av ungefär 50 socialdemokrater på S-upptakten i Huddinge hade en (1) sett det dokument med politik som partistyrelsen lär ha spikat i maj 2011. Just då, den där upptaktskvällen, och det första fysiska mötet med den fastställda politiken, hade jag själv inte tid att läsa igenom dokumentet. Det ligger någonstans i högarna och så fort jag hittar det ska det läsas. Men det är inte min fundering nu. Det är varför pappret, politiken, riktlinjerna eller vad det kallas inte verkar finnas på hemsidan och inte verkar ha spritts i medier? Vad är nytt vad är gammalt? Är det nedteckningar av huvudinnehåll i Juholts tal eller verklig ny inriktning som döljer sig på papperssidorna?

Socialdemokratins eftervalsdebatt slutade med valet av ny ledning. #Nystart drog i gång och opinionssiffrorna började så sakta klättra uppåt. En översyn (en till..) av partiets organisation är på gång och en revidering av partiprogrammet ska göras. Kanske det "hemliga" pappret från i maj anger inriktningen för detta? Oavsett detta verkar inte några större försök har gjorts att förankra diskussionen i organisationen. Den organisation av människor och kött och blod som ska bära upp rörelsen. Man frågar sig varför?

Jag tittar igen på Nyheter på vår hemsida. "S besöker bonde i Västerbotten " berättar ett pressmeddelande. Men om något nytt politiskt dokument? Nepp.

Fler som Nystart: Michael Granstedt, Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Högberg, Claes Krantz, Staffan Lindström, Rebellabloggen,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,