tisdag 27 april 2010

Rödgrön välfärdsbudget skärper valkampen

Det allra viktigaste med de rödgrönas förslag om förstärkningar av kommunernas verksamheter är förstås att resurserna behövs för kvaliteten i välfärden. Runt 20.000 anställda har fått gå och ytterligare så många jobb försvinner under året. Ska skolan klara av kunskapsförmedling, sjukvården ge oss vård när vi behöver det och om barn och äldre ska få den bästa omsorgen, ja då behövs resurserna. Men förslaget innebär också att valkampen hårdnar om ett område som väljarna ser som viktigast när de gör sitt partival.

Jag har ett par gånger använt ett exempel som jag tycker att tydligt. Att det hämtas från den sjukvård i Stockholms län där Filippa Reinfeldt är ansvarig är inte heller helt fel. Det är hennes egna tjänstemän som beskriver verkligheten och läget inför nästa år, i ett underlag till en tidigare sjukvårdsnämnd:

De ekonomiska förutsättningarna för HSN 2011 är mycket strama. Det ekonomiska ökningsutrymmet 2011 enligt landstingsfullmäktiges beslut i budget 2010 uppgår till 1,0 procent att jämföra med faktisk kostnadsökning 2009 på 5,1 procent och budgeterat ökningsutrymme 2010 på 3,2 procent.
Alliansregeringen har på senare tid, ju närmare valdagen vi kommit, börjat tala om välfärdsbehoven. Den praktiska politiken har i stället inneburit att de sänkta skatterna har setts som allt annat överordnat. När vårpropositionens innehåll blev känt visade sig de viktiga statsbidragen till kommuner och landsting saknas.

Utan de extra resurserna som nu föreslås hade många fler kommuner och landsting inte bara behövt skriva om kärvare tider utan också om verkliga försämringar i verksamheterna. Men vare sig valdag eller politisk retorik suddar bort realiteter och det är mycket troligt att såna bilder av Sverige läggs åt sidan till efter valdagen. Men då är det som bekant försent.

Mer i Ab,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,