lördag 10 april 2010

Fanpage för Politik 2.0 - konsten att använda sociala medier

Mitt i en viss skakighet i känslan för de egna prestationerna på min blogg ser jag ändå något som lyser upp tillvaron. Rejält. Att får den stora äran att medverka i en bok är sannerligen inte något som tillhör vardagen. Men när boken "Politik. 2.0 - om konsten att använda sociala medier" presenteras den 6 maj är jag på plats. Boken ges ut av Beijbom Books med Brit Stakston som författare och Annika Beijbom som redaktör. Inför lanseringen har bland annat en fansida skapats på Facebook.

här beskrivs bokens innehåll som innehåller tre delar:
1. Sociala medier i ett sammanhang. En bred insyn i nätets påverkan på oss som individer, konsumenter, patienter och medborgare. Denna del innehåller också en mer praktiskt inriktad genomgång av de sociala medietjänster som finns.

2. Politiker som i den kommande valrörelsen använder sig av sociala medier. De svarar på ett antal frågor om detta och ger en inblick i ett vardagsarbete med sociala medier som ett av kommunikationsverktygen.

3. Framtidsreflektioner. Om nätet i stort och om nätets påverkan på partistrukturer och organisationsformer.

Ska förstås bli mycket spännande att se produkten! Men möjligen också något som skapar visst tryck på undertecknad att också leva upp till det som möjligen kommer att förväntas av den som visar sitt anlete i en dylik publikation.

Medverkande politiker, aktiva i sociala medier:
Maria Ferm, Anders Wallner (mp), Eva-Lena Jansson, Peter Andersson (s), Rossana Dinamarca, Ali Esbati (v), Mary X Jensen, Kent Persson (m), Annie Johansson, Fredrick Federley (c), Lilith Svensson, Göran Hägglund (kd), Annika Beijbom, Seved Monke (fp), Gun Svensson, Johnny Olsson (pp)

Utöver Brit som bokens författare; bl.a. Erik Laakso.
- politometern listar fler inlägg om detta.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,