lördag 17 april 2010

Tänk att utjämningsskatten är kvar!

Plötsligt dyker den bara upp: "Utjämningsskatten". Sedan alliansregeringen tillträdde här det med något litet undantag varit knäpptyst om den utjämning mellan kommuer som före valet 2006 påstods orsaka all världens elände. Moderaterna i Stockholms läns landsting och dåvarande ledaren Chris Heister klarade inte många sekunder i talarstolen utan att skälla och frusta över skatteutjämningen. Under fyra år lät man stockholmarna tro att skatteutjämningen skulle försvinna och alla problem vara lösta bara sossarna försvann och utjämningsskatten togs bort. Att ta bort skatteutjämningen hade då samma tyngd som sänkta skatter hos de "gamlar moderaterna".

Chris Heister berättade till och med för stockholmarna att utjämningen var det stora, långsiktiga problemet.
"landstingets långsiktiga problem, det vill säga skatteutjämningen, som gör att vi betalar mellan 4 och 5 miljarder varje år i skatteutjämning. Det är det som är det långsiktiga ekonomiska problemet för landstinget"

"Det löser inte Ingela Nylund Watz med sin politik. Det löser inte heller Göran Persson
med sin politik. Det krävs ett maktskifte både här i Stockholms läns landsting och på
riksplanet..
."
Det blev maktskifte i båda parlamenten. Men inte någon avskaffat "utjämningsskatt". En liten teknisk justering, som alltid har gjorts i systemet, gav länet några hundra miljoner tidigare under mandatperioden. Det är i sammanhanget småpengar. I praktiken ställer alla partier upp på (eller för moderaternas del, tvingas acceptera) att kommunernas olika förutsättningar vad gäller dels skattekraft och dels kostnadsbild i någon mån jämnas ut. Från landstingssalen hörs inte ordet "utjämningen" så värst mycket längre, vare sig från den opposition som är positiv till den praktiska solidaritet det innebär eller från den nuvarande majoriteten. De som skrek så högt när de själva styrde. I stället kommer signaler från Schlingmann och Borg om att "hela landet nu ska leva."  I dagens Svenska Dagblad hörs ett knyst av protest från moderaterna i Danderyd. Den rösten ropar förgäves, tack och lov.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,